background image
Evenementenadvisering

Alcoholgebruik op evenementen

Laatste update: 31 mei 2023

Alcohol is schadelijk voor de gezondheid en leidt op evenementen vaak tot problemen en overlast. Daarbij is alcohol voor de gezondheid van jongeren extra schadelijk. Uitgifte of verkoop van alcohol brengt veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Organisatoren van evenementen moeten zich bewust zijn van de risico’s van alcoholgebruik en hiertegen maatregelen te treffen, zoals het hanteren van een verantwoord en effectief alcoholbeleid.

Advies alcoholgebruik op evenementen

  • Publiceer het alcoholbeleid op de website, op de toegangskaart en in de huisregels.
  • De huisregels moeten goed en duidelijk zichtbaar zijn tijdens het evenement, in ieder geval bij de ingang.
  • Laat bij binnenkomst controleren op de aanwezigheid van alcohol.
  • Controle moet gebeuren door zowel mannelijke als vrouwelijke beveiligers.
  • Afgeraden wordt om al onder invloed verkerende personen toe te laten op het evenemententerrein. Zorg ervoor dat zij ergens heen gaan waar het voor hen veilig is, bijvoorbeeld naar nuchtere vrienden of in een taxi naar huis.
  • Check bij aankomst op het evenemententerrein (bij twijfel) de leeftijd van de bezoeker middels het identiteitsbewijs. Volgens de wet moet iedereen vanaf 14 jaar een identiteitsbewijs bij zich dragen. Op vertoon van legitimatie kan men dan bijvoorbeeld een polsbandje krijgen.
  • Zorg ervoor dat bij alle verkooppunten waar alcohol wordt verkocht goed gekwalificeerd en geïnstrueerd personeel én een leidinggevende/ supervisor van tenminste 21 jaar oud aanwezig zijn. Samen houden zij toezicht op de verkoop van alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
  • Op evenementen waar gebruik van alcohol en/of andere genotmiddelen verwacht wordt, moet de organisator zorgdragen voor de aanwezigheid van EHBO-professionals met aanvullende deskundigheid op het gebied van signaleren en behandelen van alcoholgebruik, zeker ook in combinatie met drugsgebruik. Het gecombineerde gebruik van alcohol en drugs kan extra gezondheidsrisico’s opleveren.

Wet- en regelgeving alcoholgebruik

Per 1 januari 2014 is het op basis van de Drank- en Horecawet verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Bovendien zijn zij strafbaar als zij alcohol bij zich dragen. Dit geldt voor àlle publiek toegankelijke plekken zoals op straat, in een stationshal en in parken, maar ook in cafés, restaurants en op evenementen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen zwak of sterk alcoholische dranken.

Alcohol mag niet verkocht worden aan al beschonken personen. Openbare dronkenschap en openbare ordeverstoring als gevolg van dronkenschap is strafbaar op basis van het Wetboek van Strafrecht.

De Wegenverkeerswet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders (korter dan 5 jaar in bezit van rijbewijs) en voor bestuurders van bromfietsen jonger dan 24 jaar geldt een promillage van 0,2 (= 1 standaardglas alcohol).