background image
Evenementenadvisering

Afvalverwerking op evenementen

Laatste update: 29 maart 2024

Op publieksevenementen kan veel afval ontstaan. Afval kan, als het niet zorgvuldig en regelmatig opgeslagen en verwijderd wordt, vooral in combinatie met warmte een bron van ziektekiemen zijn. Afval trekt bovendien ongedierte aan, dat ook weer ziektekiemen bij zich kan dragen. Opslag en afvoer van afval moet daarom aan bepaalde eisen te voldoen.

Preventieve maatregelen

  • De organisator moet zorgen voor voldoende afvalbakken bij aanvang van het evenement. In ieder geval bij horecapunten en bij alle handwasfaciliteiten.
  • Voorkom dat afval op de grond wordt gegooid door de containers neer te zetten op plekken waar veel bezoekers komen.
  • Draag zorg voor afvalcontainers zonder (vieze) deksel.
  • Leeg afvalbakken als ze bijna vol zijn en minstens 1 keer per dag. Sluit de zakken goed en bewaar deze in gesloten afvalcontainers op een aparte afvalverzamelplaats gescheiden van de bezoekers van het evenement.
  • De opslagplaats moet schoon zijn, zodat er geen ratten of andere plaagdieren op af komen. Laat geen afval naast afvalcontainers plaatsen.
  • Containers voor damesverband moeten dagelijks geleegd worden. Als de containers geleegd worden door een leverancier, spreek dan met de leverancier een geschikte termijn hiertoe af.
  • Dierlijke afvalstoffen, zoals mest, moeten gescheiden van het overige afval verzameld en opgeslagen te worden, zodat bezoekers hier niet mee in aanraking komen.
  • Glas en ander scherp afval moet apart ingezameld worden.