Professionals

E-learning luchtkwaliteit en gezondheid

De effecten van luchtverontreiniging op gezondheid

In deze nieuwe e-learning luchtkwaliteit en gezondheid komen aan bod:

 • wat de effecten zijn van luchtverontreiniging op de gezondheid;
 • waar u goede informatie, kaarten en data over luchtkwaliteit kunt vinden;
 • hoe u patiënten nog beter kunt diagnosticeren én adviseren om blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen.

De e-learning vindt u op de GGD Academy. Maak hiervoor een account en kies dan voor de e-learning “Luchtkwaliteit”. De cursus duurt ongeveer 90 minuten. Accreditatie wordt aangevraagd.

Volg de e-learning Luchtkwaliteit en gezondheid

Veelgestelde vragen

 • Voor wie is de e-learning bedoeld?

  De e-learning is voor zorgverleners en professionals die patiënten behandelen met al bestaande luchtwegklachten of hart- en vaatziekten.

  De cursus is ook gemaakt ter preventie. Daarom is de e-learning ook voor zorgverleners of professionals die werken met mensen die extra gevoelig zijn voor de effecten luchtvervuiling. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of kinderen.

  • Longartsen en longverpleegkundigen
  • Huisartsen
  • Praktijkondersteuners
  • Cardiologen en cardiologieverpleegkundigen
  • Artsen Maatschappij en Gezondheid, zoals jeugdartsen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Verloskundigen

 • Wat leert u tijdens de e-learning?

  In de training gaat u 4 casussen behandelen waarbij de patiënten een ziekte hebben waardoor ze extra last hebben van de effecten van luchtverontreiniging. U krijgt dan informatie over de luchtkwaliteit in Nederland, de verschillende componenten van verontreiniging in de lucht en de effecten op ziekte en gezondheid.

  Na het succesvol afsluiten van deze training kunt u dan de volgende vragen beantwoorden:

  • wat zijn de meest schadelijke componenten in de lucht met betrekking tot gezondheid?
  • welke effecten heeft luchtverontreiniging in het lichaam?
  • wat zijn veelvoorkomende en belangrijke bronnen van luchtverontreiniging?
  • hoe kunnen luchtverontreinigingsconcentraties geografisch verschillen?
  • welke verschillende typen normen voor luchtverontreiniging zijn er?
  • welke gezondheidsaspecten van luchtverontreiniging zijn er op maatschappelijk niveau?
  • wat zijn hoog risicogroepen?
  • hoe kunt u betrouwbare informatie over luchtkwaliteit op een locatie opzoeken?
  • op welke manier kunt u adviseren over wat mensen kunnen doen om te zorgen voor een lagere blootstelling aan luchtverontreiniging?

 • Is de e-learning geaccrediteerd?

  Ja, op dit moment wordt accreditatie voor deze e-learning aangevraagd voor artsen en verpleegkundigen. Als u de cursus nu al maakt, betekent dit dat u 2 punten toegekend krijgt als de cursus is geaccrediteerd.

  De resultaten van iedereen met een BIG-nummer die 70% van de toetsvragen binnen 3 keer heeft afgemaakt wordt doorgegeven aan de V&VN en de KNMG.

 • Hoeveel tijd kost het?

  U bent ongeveer 90 minuten met deze cursus bezig. U kunt tussendoor pauzeren en op een later moment weer verder gaan.

 • Wat wordt er na de e-learning Luchtkwaliteit verwacht van de cursist?

  Na deze e-learning hebt u kennis over luchtverontreiniging en de effecten ervan op de gezondheid. Hiermee kunt u:

  • aan patiënten beter advies en informatie geven;
  • een patiënt informeren over de invloed van luchtverontreiniging op ziekte;
  • adviseren wat de patiënt zelf kan doen om minder last te hebben van klachten.

 • Waarom biedt GGD Haaglanden deze cursus aan?

  Als GGD bewaken, beschermen en bevorderen wij de gezondheid van de mensen in de regio Haaglanden. Luchtverontreiniging zorgt in Nederland jaarlijks voor 4% van de totale ziektelast en vroegtijdige sterfte van 12.000 mensen. We vinden het belangrijk dat deze aantallen naar beneden gaan, en dat mensen zich bewust zijn van de schadelijke effecten van luchtvervuiling.

  Als professional ziet u een belangrijke groep die extra gevoelig is voor de effecten van luchtkwaliteit. Daarom willen we u graag meer kennis laten opdoen zodat u die ook kunt overdragen aan de patiënt.

 • Waarom deze cursus doen?

  • U leert veel over luchtverontreiniging en de gezondheidseffecten. Deze kennis kunt u vervolgens in uw vakgebied toepassen.
  • U kunt patiënten na de training beter informeren en adviseren.
  • Ook bent u zich bewuster van de invloed van luchtvervuiling op ziekte en gezondheid.

Meer informatie over de e-learning of over luchtkwaliteit en gezondheid

Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen over de cursus of het onderwerp Luchtkwaliteit en gezondheid? Hiervoor kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving via gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl of door te bellen naar ons algemene telefoonnummer (088) 355 01 00.