Achtergrondafbeelding
GGD Haaglanden

Specifieke privacyverklaringen

In de specifieke privacyverklaringen staat per thema meer informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Daar vindt u bijvoorbeeld welke gegevens we gebruiken voor welk doel en ook of en met wie we die gegevens delen.

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door GGD Haaglanden en het stedelijk kader verwerken persoonsgegevens.