background image
Persbericht

Inzet op mentale weerbaarheid van jongeren is belangrijk om de coronaperiode te boven te komen

Laatste update: 24 mei 2022

Leestijd: 3 minuten

Den Haag, 24 mei 2022 – Cijfers laten zien dat corona impact heeft gehad op de gezondheid en het welzijn van jongeren. Zo heeft 20% van de jongeren nu nog last van ingrijpende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode. Gelukkig lijkt de meerderheid veerkrachtig genoeg te zijn: 64% herstelt snel na een moeilijke periode en 51% heeft voldoende vertrouwen in de toekomst. Bij een deel van de jongeren  is extra inzet nodig op het mentale welbevinden. Dit zijn de belangrijke uitkomsten uit de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ (cGM Jeugd 2021) van GGD Haaglanden.

In het najaar van 2021 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uitgevoerd- onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs (VO). In totaal hebben bijna 167.000 jongeren een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl, waarvan ruim 5.300 woonachtig in de regio Haaglanden.

Voldoende weerbaar en vertrouwen in de toekomst

Veel jongeren hebben een klap gekregen door de coronacrisis. Desondanks zijn de meeste jongeren (87%) voldoende weerbaar, 64% herstelt snel na een moeilijke periode en de helft (51%) geeft aan veel vertrouwen in de toekomst te hebben. Alhoewel de meeste jongeren mentaal veerkrachtig zijn om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te boven te komen, zullen sommige jongeren langer mentale problemen hebben. GGD Haaglanden adviseert gemeenten dan ook om te blijven inzetten op het bevorderen van de mentale weerbaarheid.

Impact corona op jeugd

Bijna driekwart (73%) van de jongeren woonachtig in Haaglanden heeft één of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode. Deze gebeurtenissen omvatten in quarantaine zitten, zelf corona hebben gehad, een naaste die corona heeft gehad. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een dierbare in het ziekenhuis heeft gelegen of is overleden aan covid-19. Ook het verlies van inkomsten of werk van (een van) de ouders telde mee als een ingrijpende gebeurtenis.

Van de jongeren met één of meer ervaren gebeurtenissen heeft 20% hier nog steeds last van. Deze cijfers wijken nauwelijks af van de landelijke cijfers.

Psychische en psychosociale gezondheid

30% van de Haaglandse jongeren heeft psychische klachten ervaren in de vier weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst.

Bijna één op de drie jongeren (30%) heeft zich wel eens eenzaam gevoeld in de vier weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Van hen heeft 20% zich soms eenzaam gevoeld en 10% vaak of altijd eenzaam.

Meisjes scoren ongunstiger op psychische en psychosociale gezondheid dan jongens.

Leefstijl tijdens corona

Eén op de vijf jongeren in Haaglanden (19%) heeft recent alcohol gedronken, dat wil zeggen in de vier weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Dit percentage ligt landelijk hoger (29%).

Er is een fors verschil tussen het aandeel drinkers in de tweede klas (8%) en vierde klas (30%). Weinig Haaglandse jongeren roken, 3% van hen rookt wekelijks of vaker. Lachgas wordt eveneens door weinig jongeren gebruikt; 2% gebruikte ooit lachgas en 1% gebruikte in de vier weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Hasj/wiet is door Haaglandse jongeren meer gebruikt, namelijk 6% gebruikte het ooit.

Over de cGM Jeugd 2021

Ten tijde van het onderzoek waren de scholen open, maar golden er nog steeds diverse coronamaatregelen zoals thuisblijven bij klachten, de mondkapjesplicht, anderhalve meter afstand houden, quarantainemaatregelen bij directe besmetting en deels digitaal thuisonderwijs. De vragenlijst is afgestemd op de coronaperiode.

De GGD’en voerden de cGM Jeugd uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij is samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.

Op basis van de resultaten adviseert de GGD de gemeenten in regio Haaglanden bij het ontwikkelen van (nieuw) gezondheidsbeleid. De resultaten per gemeente in Haaglanden zijn te vinden op de Gezondheidsgids Haaglanden.