Persbericht 17 november 2022

Herhaalprik tegen corona zonder afspraak op kleine locaties in de wijken in de regio

Laatste update: 18 november 2022

Leestijd: 3 minuten

GGD Haaglanden start fijnmazig vaccineren weer op

Na een korte stop tijdens de herhaalprikcampagne start de GGD volgende week maandag met herhaalprikken op kleine locaties in de wijken. Nu de piek van de ronde voor de grote massa voorbij is, wordt meer maatwerk gevraagd.

Om het halen van de prik makkelijker te maken zijn de priklocaties gevestigd midden in de wijken. De focus ligt op de herhaalprik voor 60-plussers en op kwetsbare groepen. Om deze mensen te bereiken gaat GGD Haaglanden vanaf volgende week weer prikken in onder andere buurthuizen, bibliotheken en gezondheidscentra. Wachten op de uitnodigingsbrief of een afspraak maken is niet nodig. Iedereen van 12 jaar en ouder kan naar deze locaties komen en de prik halen.

De herhaalprik tegen corona

De herhaalprik is een oppepper voor het immuunsysteem. Als je toch corona krijgt, word je er minder ziek van. Met de herhaalprik is de kans dat je corona krijgt naar verwachting kleiner, waardoor je ook een kleinere kans hebt op langdurige klachten door het virus. Met de herhaalprik bescherm je bovendien de mensen om je heen. Want als je zelf minder snel corona krijgt, geef je het virus ook minder snel aan anderen door. Dit is extra belangrijk voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Met de herhaalprik worden minder mensen ziek en hoeven minder mensen thuis te blijven door corona. Dit helpt om scholen, zorgvoorzieningen, openbaar vervoer, sportverenigingen, winkel, horeca en bedrijven zoveel mogelijk open te houden.

Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid: “GGD Haaglanden gaat nu de wijken in voor inwoners die om welke reden dan ook nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de herhaalprik te nemen. Dit kan in de eigen buurt op plekken die vertrouwd voelen. Zo willen we het halen van een herhaalprik laagdrempelig te maken, onder meer voor oudere mensen die geen vervoer hebben om naar een grote priklocatie te reizen. Want juist voor kwetsbare mensen is het extra belangrijk de herhaalprik te krijgen, zoals mensen met een onderliggende aandoening of mensen met een minder goed werkend immuunsysteem vanwege hogere leeftijd of medicijngebruik.”

Winter

Met de winter voor de deur krijgen mensen meer last van virussen. De virussen verspreiden zich via praten, hoesten of niezen. Naast het halen van de prik is het belangrijk om de basismaatregelen in acht te nemen: 1. was vaak je handen 2. zorg voor voldoende frisse lucht 3. hoest en nies in je elleboog 4. blijf thuis bij klachten en test.

De priklocaties

Op de volgende locaties kan zonder afspraak, gratis, direct een prik gehaald worden:

De priklocaties vanaf 21 november:

 • Vadercentrum, Jonckbloetplein 24, Den Haag,
  iedere maandag van 14.00 – 18.00 uur
 • Antoniushove, Burgemeester Banningslaan 1, Leidschendam,
  dinsdag 22 & 29 november en dinsdag 6 december van 10.00 – 16.00 uur
 • Bibliotheek Naaldwijk, Sint Marinusstraat 67, Naaldwijk,
  iedere woensdag van 11.00 – 16.30 uur
 • Het Baken, Het Baken 2, Pijnacker,
  vanaf vrijdag 25 november, iedere vrijdag van 14.00 – 18.00 uur
 • Stadhuis Den Haag, Spui 70, ingang aan Spui kant,
  iedere donderdag van 14.00 – 19.00 uur
 • Wijkwinkel Bij Betje, Westhovenplein 72, Den Haag,
  iedere donderdag van 12.30 – 16.30 uur

De priklocaties vanaf 28 november:

 • Gezondheidscentrum nieuw Waldeck, Strausslaan 90, Den Haag,
  iedere woensdag 13.00 – 17.00 uur
 • De Mussen, Hoefkade 602, Den Haag,
  vrijdag 9 december, vrijdag 23 december en vrijdag 30 december, tijden volgen later

Op de grote priklocaties blijft het mogelijk om een herhaalprik te krijgen zonder afspraak. Dit zijn de locaties in Zoetermeer, Delft, Den Haag, ’s Gravenzande en Den Haag.

NB. Zodra het aantal bezoekers dat naar een priklocatie komt gedurende enkele weken sterk afneemt, gaat de GGD ook weer over tot (tijdelijke) sluiting van die locatie.