project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Epidemiologisch Bulletin - jaargang 2016

Epidemiologisch Bulletin 2016 - nummer 4 (PDF, 638 kB)

Inhoud

 • Wethouder Lugthart uit Rijswijk over samenwerking dankzij decentralisatie
 • Percentage overgewicht Haagse jeugd 2007-2015
 • Stapeling ongezonde leefstijlgewoonten onder Hagenaars van 19 jaar en ouder
 • Cultuursensitief werken in zorg en welzijn
 • Jongerenenquête 2015 - Gezondheid en leefstijl jongeren in de regio Haaglanden
 • Gezondheid in cijfers - Ervaren gezondheid jongeren
 • Meldingen infectieziekten


Epidemiologisch Bulletin 2016 - nummer 3 (PDF, 697 kB)

Inhoud

 • Gezondheidsbeleid hoort in het sociale domein - Interview Annemiek De Goede-van Tiel, wethouder Zorg, welzijn en wonen Midden-Delfland
 • Het concept van Positieve gezondheid - Een discussiestuk over positieve publieke gezondheid
 • Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid - Samen stappen zetten vanuit een gezamenlijke ambitie
 • Een goede start van de dag - Ontbijtgedrag van kinderen en jongeren in achterstandswijken van de Haagse stadsdelen Centrum en Escamp
 • Gezondheid in cijfers - Huiselijk geweld
 • Meldingen infectieziekten


Epidemiologisch Bulletin 2016 - nummer 2 (PDF, 594 kB)

Inhoud

 • Van gezondheidsbeleid naar preventiebeleid - Interview Bert Doorn, wethouder Zorg, wonen en verkeer Wassenaar
 • Minderjarige jongeren vanwege alcohol op spoedeisende hulp
 • Grote verschillen in gezonde levensverwachting in Haaglanden
 • E-mental health voor psychische klachten - Zorgvernieuwing in de huisartspraktijk
 • Gezondheid in cijfers - sociale uitsluiting
 • Korte berichten
 • Meldingen infectieziekten


Epidemiologisch Bulletin 2016 - nummer 1 (PDF, 885 kB)

Inhoud

 • Wethouder Kist van Leidschendam-Voorburg over sport en gezondheid
 • Evaluatie Haaglanden Protocol - Signaleren van kindermishandeling
 • BMI-curven en inschatten gezondheidsrisico’s bij kinderen van Hindostaanse afkomst
 • Vitamine D-tekort bij kwart van Chinese Nederlanders
 • Regio Haaglanden werft meer burgerhulpverleners
 • Gezondheid in cijfers - Risico op angststoornis of depressie
 • Korte berichten
 • Meldingen infectieziekten