project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Organisatie

Samen met onze afdelingen en samenwerkingspartners bewaken, beschermen en bevorderen wij de volksgezondheid in de gemeenten uit de regio Haaglanden. Lees waarmee onze afdelingen en samenwerkingspartners u kunnen helpen.


Bestuur

De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.
> Meer over bestuur


Afdelingen


Beleidsadvisering

Onze beleidsadviseurs adviseren gemeenten uit de regio Haaglanden over het regionale en lokale gezondheidsbeleid.
> Meer over beleidsadvisering


Academische Werkplaats

Verschillende organisaties werken samen in de Acamdemische Werkplaats om de publieke gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland te verbeteren.
> Meer over de Academische Werkplaats


Crisisorganisatie

Elke zorginstelling is wettelijk verplicht zich voor te bereiden op een ramp of crisis. Voor ons betekent een ramp of crisis dat het leven en de gezondheid van (veel) bewoners in de regio Haaglanden bedreigd of geschaad wordt.
> Meer over crisisorganisatie


Evenementenadvisering

GGD Haaglanden adviseert de gemeente op het gebied van de gezondheidskundige veiligheid bij evenementen.
> Meer over evenementenadvisering