Epidemiologie

GGD Haaglanden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid in de regio Haaglanden. De belangrijkste taak van de afdeling Epidemiologie is om de gezondheid te bewaken door inzicht te geven in de volksgezondheid. Deze inzichten gebruiken gemeenten, scholen, en lokale of regionale instellingen om hun beleid te vormen, te toetsen of bij te sturen.

1. Gezondheid in beeld

De afdeling epidemiologie brengt de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio Haaglanden in beeld, zoals staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Dit gebeurt bijvoorbeeld door enquêtes naar bewoners van de negen gemeentes in Haaglanden te sturen. Hierin staan onder andere vragen over de lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid en leefstijl. Zo weten gemeentes hoe het gaat met de publieke gezondheid in hun regio. Daarnaast kunnen hierdoor veranderingen in de publieke gezondheid worden gevolgd, en kunnen risicogebieden of -groepen worden geïdentificeerd.

Inzichten uit dit onderzoek zijn terug te vinden op de Gezondheidsgids Haaglanden. De Gezondheidsgids wordt regelmatig aangevuld met bijvoorbeeld informatie uit verschillende monitors die de afdeling uitvoert, onderzoek samen met de JGZ voor de jeugd en informatie van andere samenwerkingspartners, intern vanuit de GGD zelf zoals de afdeling infectieziektenbestrijding, of van externe samenwerkingspartners zoals het RIVM of CBS

2. Adviseren over beleid

Daarnaast is de afdeling epidemiologie betrokken bij de advisering ten aanzien van (gemeentelijk) gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeentes vragen stellen voor de duiding van onderzoeksresultaten, of voor de bewerking van reeds verzamelde data van kennispartners, zoals het RIVM of CBS.

3. Onderzoek naar impact crises of rampen

Als derde is de afdeling epidemiologie betrokken bij onderzoek naar de impact van grote crises of rampen op de volksgezondheid, zoals de COVID-19 pandemie.

In 2021, 2022 en 2023 worden extra gezondheidsmonitoren afgenomen om de lange termijn effecten van COVID-19 op de gezondheid van verschillende groepen te onderzoeken. De resultaten hiervan zullen terug te vinden zijn via de Gezondheidsgids.

4. Evaluaties en verdiepend onderzoek

Als vierde en laatste taak voert de afdeling evaluaties of verdiepende onderzoeken voor de publieke gezondheid. Dit zijn lokale taken, naast de voorgenoemde wettelijke taken. Deze taken komen tot stand op basis van een opdracht vanuit een gemeente of regio. Voorbeelden hiervan zijn de evaluatie van een nieuwe aanpak tegen huiselijk geweld, een verdere analyse van de vaccinatiegraad in Den Haag op wijkniveau of de werkzaamheid van het programma Moeders-informeren-Moeders (MiM). Daarnaast wordt dieper ingegaan op het middelengebruik in de uitgaanswereld in het Haaglands Uitgaansonderzoek (HUO), en worden manieren om het gewicht van inwoners van Den Haag te verbeteren onderzocht in de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG).

 

Epidemiologisch Bulletin

De meest opvallende, nieuwe of urgente zaken op het gebied van de publieke gezondheid of epidemiologie uit de regio Haaglanden worden elk kwartaal uitgelicht in het Epidemiologisch bulletin.

Open blok met informatie over Afdeling Epidemiologie
Bezoekadres
Westeinde 128
2512 HE Den Haag

Postadres
GGD Haaglanden
Afdeling Epidemiologie
Postbus 16130
2500 DP Den Haag
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur