Over GGD Haaglanden

Beleidsadvisering

Een van de taken van GGD Haaglanden is beleidsadvisering. Een team van beleidsadviseurs adviseert en ondersteunt gemeenten en ketenpartners uit de regio Haaglanden over de publieke gezondheid en het regionale en lokale volksgezondheidsbeleid. Daarbij werken zij samen met de verschillende afdelingen binnen GGD Haaglanden en met gemeenten, ketenpartners en landelijke partijen.

Voorbeelden van activiteiten van onze beleidsadviseurs:

  • Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen, monitoren en evalueren van de lokale nota’s, akkoorden en het lokaal gezondheidsbeleid;
  • Ontwikkelen van ‘kernboodschappen’ voor de gemeenten in regio Haaglanden. De kernboodschappen zijn beleidsadviezen op prioritaire thema’s en zijn onder meer gebaseerd op de ‘gezondheidsmonitor’;
  • Deelnemen aan landelijke, regionale en gemeentelijke netwerken;
  • Ondersteunen en adviseren van bestuur, directie en managementteam van GGD Haaglanden;
  • Beantwoorden van (raads-)vragen van gemeenten.

De beleidsadviseurs werken bij de stafafdeling Advies & Coördinatie.