background image
Informatie voor Haagse huisartsen

Zorg aan ongedocumenteerden

Laatste update: 9 december 2021

Leestijd: 4 minuten

Huisartsen in Den Haag komen in hun praktijk mogelijk patiënten zonder verblijfsvergunning tegen. Vaak hebben deze patiënten problemen op meerdere terreinen. Hier vind je meer informatie over de (medische) zorg voor deze mensen.

 • Apotheekzorg

  Hieronder vind je de door het CAK gecontracteerde apotheken voor de levering van medicatie aan mensen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen). Deze patiënten betalen zelf een eigen bijdrage van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen). Om de kosten voor de patiënt niet te hoog te maken, kun je voor maximaal 3 maanden medicatie voorschrijven. Voor patiënten die dit niet kunnen betalen en hierdoor mogelijk geen medicatie gaan gebruiken, is er een speciale vergoedingsregeling. Hierover zijn afspraken gemaakt met de apotheek en steunorganisaties, met subsidie vanuit de gemeente. De coördinatie hiervan gebeurt door de apotheken en de stichting voor Stad en Kerk (Stek).

  Gecontracteerde apotheken:

  Transvaal Apotheek
  Kempstraat 113
  2572GC Den Haag

  Benu Apotheek Moerwijk
  Heeswijkplein 68
  2513HE Den Haag

  Benu Apotheek Laan van Wateringseveld
  Laan van Wateringseveld 322
  2548CH Den Haag

  Benu Apotheek De Wasserij
  Asmansweg 6
  2517 BK Den Haag

  Benu Apotheek Laakkwartier
  Goeverneurlaan 515
  2513 CE Den Haag

 • Toegankelijkheid GGZ-zorg

  In Den Haag kunnen patiënten met psychiatrische klachten die geen verblijfsvergunning hebben, door de huisarts/medisch specialist verwezen worden naar het Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Parnassia (TOP-team). Wanneer er sprake is van medisch noodzakelijke zorg wordt er een intake gepland of wordt de patiënt verwezen naar de juiste afdeling binnen de Parnassia Groep.

  NB: de kosten van tolken in de GGZ kunnen vanaf 1-1-2022 in rekening worden gebracht bij zorgverzekeraars.

  Aanmelden

  Verwijsbrief

  Voor het aanmelden van patiënten zonder verblijfsvergunning bij de GGZ is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. Naast de verwijsbrief wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het aanmeldformulier. Op de verwijsbrief vermeld je dat wordt verwezen voor ‘gespecialiseerde GGZ’. Artsen kunnen de verwijsbrief en het ingevulde aanmeldformulier van TOP mailen naar: AanmeldingTOP@parnassiagroep.nl.

  Balie TOP-team

  Patiënten kunnen zich met de verwijsbrief ook melden bij de balie van het TOP-team. De baliemedewerker vult dan samen met de patiënt een TOP-aanmeldformulier in voor het wekelijkse aanmeld/intake overleg (op donderdag). De patiënt ontvangt hier een uitnodiging voor.

  Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Parnassia (TOP-team)
  Zoutkeetsingel 40
  2512 HN Den Haag
  Tel: (088) 357 55 33

  Aanmeldformulier TOP

 • Toegang tot elementaire (nood)mondzorg

  Mondzorg voor ongedocumenteerden wordt door ZiN vergoed tot 18-jarige leeftijd. Het ZiN volgt hiermee de vergoedingen voor noodzakelijke zorg in het basispakket, waarin mondzorg voor 18+ niet is opgenomen. In Den Haag werken verschillende partijen samen om noodhulp in mondzorg voor deze mensen toegankelijk te maken. Dit Friendly Network bestaat uit:

  • tandartsen, die verrichtingen plegen voor een geringe vergoeding;
  • de Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen (SSSF), die de vergoedingen verleent;
  • het het Daklozenloket(externe link) van de gemeente Den Haag, dat een verwijsfunctie vervult.

  Het gaat hierbij om noodhulp, waarbij sprake is van hevige pijn en/of dreigend verlies van kauwvermogen.

  Artsen kunnen zelf hun patiënt aanmelden of verwijzen naar één van de steunorganisaties, zoals Dokters van de Wereld.

  Aanmeldformulier spreekuur tandarts ongedocumenteerde

  Het CAK vergoedt binnen de tandzorg voor ongedocumenteerden de volgende behandelingen:

  • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • bijzondere tandheelkunde

  De bijdrage is 80% van de oninbare vordering. Je vraagt deze aan met het declaratieformulier op de website van het CAK.

 • Medisch Overleg Ongedocumenteerden Den Haag (MOOD)

  In het Medisch Overleg Ongedocumenteerden Den Haag (MOOD) bespreken deelnemers knelpunten en oplossingen bij de medische zorg voor mensen zonder verblijfsvergunning. Dit overleg vindt ieder half jaar plaats. Deelnemers zijn onder andere: huisartsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, de psychiater van het TOP-team van Parnassia, een tuberculose arts en soa-verpleegkundigen van GGD Haaglanden en andere direct betrokkenen, zoals het MCH Westeinde en steunorganisaties als Dokters van de Wereld, Wereldhuis, Vluchtelingenwerk en Stek/diaconie. GGD Haaglanden coördineert dit overleg.

 • Dokters van de wereld en Wereldhuis

  Het Wereldhuis in Den Haag is een ontmoetingsplek voor mensen zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden). Zij kunnen hier begeleiding krijgen bij medische vragen. Dokters van de Wereld geeft steun en advies aan groepen die uitgesloten zijn van zorg, ter overbrugging naar een structurele oplossing. Op de website vind je informatie voor huisartsen.

  Contactgegevens en spreekuren Dokters van de Wereld

  Dokters van de Wereld Algemeen

  Spreekuren voor ongedocumenteerden

  • De Zorgbus is een medisch spreekuur op wielen. Je hoeft geen afspraak te maken.
   Maandag van 10.30 – 13.00
   Donderdag van 13.00-15.30
   Adres: Wereldhuis Den Haag (Paardenbergstraat 1a, 2572 XH Den Haag)
  • Psychosociale ondersteuning aan migranten zonder verblijfsvergunning, die psychisch onder druk staan en niet in aanmerking komen voor een GGZ-behandeling of die lange tijd moeten wachten op start van diagnostiek en behandeling. Dit om verergering van ernstige psychische klachten te voorkomen.
  • Het Centrum Seksuele Gezondheid houdt in samenwerking met Dokters van de Wereld regelmatig een spreekuur voor ongedocumenteerde vrouwen rondom anticonceptie.
 • Basisrechtengids Den Haag

  Vaak spelen bij mensen zonder verblijfsvergunning ook vragen op andere terreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële bijstand en de zorg om kinderen.

  De Basisrechtengids Den Haag geeft inzicht in de rechten van ongedocumenteerden en de adressen waar men terecht kan voor ondersteuning. Deze gids wordt onderhouden door het Breedstedelijk Overleg in Den Haag.

  Link naar pdf Basisrechtengids Den Haag