Veel gestelde vragen over het vrijkomen van dioxine

Laatste update: 9 oktober 2023

Donderdagnacht 21 september was er een grote brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam. Daarbij zijn in de omgeving roetdeeltjes neergekomen, vooral in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Door de Milieu Ongevallendienst van het RIVM is direct onderzoek gestart naar de aanwezigheid van dioxinen in dit gebied.

De overschrijding is zo hoog dat er een kans is dat ook buiten dit gebied een overschrijding van de limieten plaats vindt. Er worden daarom aanvullende metingen in een deel van Midden-Delfland (regio Haaglanden).

Lees ook het nieuwsbericht over de brand

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

 • Hebt u een vraag over dioxines en uw gezondheid, die hier niet bij staat? Stuur dan een mail naar de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden: gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl of bel tijdens kantooruren naar ons algemene telefoonnummer 088 355 01 00.
 • Hebt u zorgen of vragen die niet over dioxinen en uw gezondheid gaan? Stel deze aan uw gemeente.
 • Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand?

  Bij deze brand zijn dioxines vrijgekomen. In zichtbare roetresten van een brand kunnen ook PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zitten. Bij een korte, eenmalige blootstelling zoals hier bij een brand, is de kans op gezondheidseffecten verwaarloosbaar klein. Alleen bij een langdurige blootstelling (levenslang, dagelijks) vormen PAK’s een gezondheidsrisico.

 • Wat zijn dioxines?

  Dioxines is een verzamelnaam voor een paar honderd verschillende stoffen, waarvan er zeventien van belang zijn. Dioxines ontstaan onder meer door verbranding uit (bos)branden, vulkanen, afvalverbranding en wegverkeer. De laatste 25 jaar is de uitstoot van dioxines sterk aan banden gelegd, maar in zeer kleine hoeveelheden komen dioxines in heel Nederland voor.

 • Zijn dioxines gevaarlijk?

  Langdurige inname van dioxines kan zorgen voor een slechter werkend afweersysteem, een verminderde vruchtbaarheid en kanker. De inname van dioxines is niet te voorkomen, omdat het overal voorkomt. Wel is vastgelegd hoeveel dioxines er maximaal in voedingsmiddelen en diervoeder mag voorkomen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat het huidige Nederlandse voedingspatroon leidt tot het ophopen van risicovolle hoeveelheden in het lichaam.

 • Hoe krijg ik dioxines binnen?

  Dioxines hopen zich op in het vetweefsel van dieren. Mensen krijgen dioxines voornamelijk binnen door het eten van dierlijke vetten, vlees, ei, melk en (vette) vis. Bij voeding uit de winkels controleert de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) of de normen niet worden overschreden. Dioxines worden niet via de huid en slechts zeer beperkt via de ademhaling opgenomen.

 • Moet het vee naar binnen?

  Valt uw woning of bedrijf (deels) in het gebied waar de hoeveelheid dioxine boven de norm is? Dan is het advies het gras te maaien, het afgemaaide gras niet te gebruiken als voer en als bedrijfsafval af te voeren en grazend vee binnen te houden tot het gras is gemaaid.

 • Moeten mijn huisdieren binnenblijven?

  Voorkom dat uw huisdier roetdeeltjes of brandresten op eet. Brokstukken kunt u met handschoenen oppakken en weggooien bij het restafval. Zichtbare roetdeeltjes kunnen worden verwijderd met warm water en zeep.

 • Waar moet ik met mijn gemaaide gras naar toe?

  U kunt gemaaid gras niet gebruiken als veevoeder. Het gras moet worden afgevoerd als regulier (bedrijfs-)afval. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met uw afvalinzamelaar.

 • Kan ik groente en fruit uit eigen tuin eten?

  Valt uw woning of bedrijf (deels) in het gebied waar de hoeveelheid dioxine boven de norm is? Dan is het advies groente en fruit uit eigen tuin goed te wassen of schillen. Eet geen gewassen met zichtbare verbrandingsresten die niet te verwijderen zijn.

 • Kan ik eieren uit het gebied eten?

  Valt uw woning of bedrijf (deels) in het gebied waar de hoeveelheid dioxine boven de norm is? Dan is het advies om de kippen binnen te houden totdat de grond in de ren en rond het hok van een laag schone grond of zand is voorzien. Het aanbrengen van tegels kan ook een oplossing zijn.

  Voer de kippen vanuit een bak en strooi het voer niet uit op de grond.  Eet en verkoop geen eieren totdat bovenstaande adviezen zijn opgevolgd. Eieren gelegd op vrijdag tot 2 dagen na het opvolgen van de adviezen moeten worden weggegooid.

 • Kan ik mijn producten nog verkopen?

  Voor vragen over voedselveiligheid en of uw producten nog voor verkoop geschikt zijn, neemt u contact op met de NVWA of (voor melk) de NZO. Producten die niet voor consumptie zijn bedoeld, zoals wol, kunnen gewoon worden verkocht.

 • Mijn kind heeft op het erf van de boerderij gespeeld. Loopt hij gevaar?

  Dioxines worden niet door de huid opgenomen. Ook worden dioxines zeer beperkt via de ademhaling opgenomen.

  Het is wel mogelijk dat (kleine) kinderen zichtbare brandresten of roetdeeltjes aanraken en vervolgens via hand-mond contact dioxines binnenkrijgen. Daarom is het is belangrijk om de zichtbare brandresten op te ruimen en zichtbare roetdeeltjes op bijvoorbeeld speeltoestellen schoon te maken met warm water en zeep.

  Na het buiten spelen/werken is het advies de handen te wassen met water en zeep. Er is in zo’n geval een kortdurende blootstelling geweest en dit geeft dus geen verhoogd risico op gezondheidseffecten. Door de zichtbare brandresten op te ruimen voorkomt u langdurige blootstelling.

 • Kan ik zwemmen in open water?

  Zwemmen in niet officieel zwemwater wordt altijd afgeraden. In het gebied is uitsluitend de Krabbeplas Oostzijde in Vlaardingen aangewezen als officieel zwemwater. Hier geldt sinds 14 september een negatief zwemadvies vanwege blauwalgen (zwemwater.nl).

  Hebt u gezwommen in het gebied en water binnengekregen, dan is dit een kortdurende blootstelling geweest, en geeft dit dus geen verhoogd risico op gezondheidseffecten.

 • Wat moet ik doen met roetdeeltjes?

  In het gebied kunnen roetdeeltjes en verbrandingsresten neerkomen. Daarbij gelden de volgende adviezen:

  • Zichtbare brokstukken kunt u met handschoenen oppakken en weggooien bij het restafval.
  • Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair, speeltoestellen etc. kunnen worden verwijderd met warm water en zeep.
  • Heeft u roetdeeltjes aangeraakt? Was dan uw handen met water en zeep.
 • Ik heb gezondheidsklachten (gehad) door de rook en stankoverlast. Wat moet ik doen?

  Het is altijd raadzaam zo min mogelijk rook in te ademen. Rook is altijd giftig. Maar als het een keer toch gebeurt, blijft dit meestal zonder ernstige gevolgen op langere termijn. De gezondheidseffecten van rook hangen vooral af van de hoeveelheid rook die je binnenkrijgt, de duur en de frequentie van de blootstelling. Heb je na het inademen van rook blijvend last van de luchtwegen, een geïrriteerde keel, prikkeling van de ogen of hoofdpijnklachten, dan kan je voor de zekerheid contact opnemen met de huisarts.