background image
Melden en declareren van zorg aan onverzekerden

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Laatste update: 9 december 2022

Leestijd: < 1 minuten

Je kunt als zorgverlener de kosten voor geleverde zorg aan onverzekerde personen declareren via de ‘subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ van het CAK.

Het doel van deze subsidieregeling is dat de zorgkosten die je als zorgverlener hebt gemaakt voor onverzekerde personen vergoed krijgt. Daarnaast ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. Ook biedt de gemeente eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

Hoe kom je in aanmerking voor subsidie?

Het aanvragen van de subsidie bestaat uit 2 stappen:

  1. Je doet binnen 7 kalenderdagen na de dag dat je de zorg hebt verleend of gestart, een melding via het centrale meldpunt. Voor deze melding is geen toestemming nodig van de onverzekerde.
  2. Je declareert met de standaardformulieren bij het CAK.

Voor het  indienen van declaraties is geen toestemming (meer) nodig van de onverzekerde om persoonsgegevens te verstrekken. De zorgverlener heeft wel een inspanningsplicht om deze toestemming te verkrijgen. Met deze persoonsgegevens wordt de mogelijkheid om vervolghulp te organiseren namelijk vergroot (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering etc).

Meer informatie

Informatie en de nodige documenten om te kunnen melden en declareren vind je op de website van het CAK.