background image
Verwaarlozing en eenzaamheid

Meldpunt Bezorgd

Laatste update: 30 mei 2022

Leestijd: 2 minuten

Meld een zorgelijke situatie bij het Meldpunt Bezorgd. Heeft een cliënt, jijzelf of iemand uit jouw omgeving te maken met vervuiling, schulden, eenzaamheid, verwaarlozing, problematische verzameldwang, sociaal isolement, psychische- of verslavingsproblemen? Maak je je zich zorgen of heb je er last van? Wil je voorkomen dat de situatie uit de hand loopt? Vraag dan advies of doe melding bij 1 de onderstaande meldpunten.

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar: Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden via (070) 353 72 91 (optie 3) of meldpuntbezorgd@ggdhaaglanden.nl.

Bij acute noodsituaties bel je altijd 112. Kindermishandeling en/of huiselijk geweld meld je bij Veilig Thuis Haaglanden.

Wat gebeurt er met je melding?

Doe je melding bij het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden? Dan onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning er aan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen, zoals:

  • herstellen van contact met de hulpverlening
  • in contact brengen met de reguliere zorg
  • doorverwijzen naar andere instanties
  • het huis laten schoonmaken
  • er voor zorgen dat de betrokkene zichzelf beter kan redden

Als melder krijg je een terugkoppeling. Hierbij houden wij altijd rekening met de privacy van de bewoner.

Wanneer is er sprake van vervuiling?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of ongedierte, of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte zorg nodig. Dit valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het kan zijn dat die persoon dan wordt opgenomen in een speciaal ziekenhuis voor de juiste behandeling of er wordt mogelijk gekozen voor verplichte zorg thuis.

Meer informatie over verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Open blok met informatie over Meldpunt Bezorgd GGD Haaglanden
Bereikbaar: ma-vr van 9.00 tot 17.00 uur

Voor inwoners van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar

Open blok met informatie over Meldpunt Bezorgd Den Haag
Bereikbaar: ma-vr van 9.00 tot 17.00 uur

Voor inwoners van Den Haag