background image
Informatie voor professionals

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Laatste update: 14 december 2021

Leestijd: 2 minuten

De meldcode helpt professionals bij hoe ze moeten handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Het gebruik van een meldcode is verplicht. Dit staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode geldt voor de sectoren:

  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • maatschappelijke ondersteuning
  • jeugdhulp
  • justitie

De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties mogen wel zelf een stappenplan opstellen.

Stappenplan verbeterde meldcode

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in de meldcode. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm.

Door de aanpassing van de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Een melding doen betekent immers niet dat de professional de hulpverlening overdraagt, maar dat hij samen met Veilig Thuis werkt aan veiligheid voor het slachtoffer.

Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kun je kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid.

Stappenplan verbeterde meldcode

De Meldcode en de Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal programma waarin professionals een signaal kunnen afgeven voor een jeugdige (0-23 jaar) waar zij bij betrokken zijn.

Het doel van de Verwijsindex is dat professionals zo vroeg en zo snel mogelijk op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij een jeugdige of gezin waarover zorgen bestaan. Zij kunnen dan contact met elkaar opnemen, zorgen delen en afstemmen wie wat doet.

In de Verwijsindex wordt de inhoud van de zorgen niet gedeeld, slechts dat er zorgen zijn. De Verwijsindex en de meldcode zijn ondersteunend aan elkaar. Er is geen sprake van een keuze tussen een signaal in de Verwijsindex of de stappen van de meldcode.

Voor professionals

Voor meer informatie over de aanpak van huiselijk geweld kijk op www.meldcodehaaglanden.nl.

Of kijk onderstaande video: