background image

Een gezonde leefomgeving

Laatste update: 29 juli 2022

Leestijd: < 1 minuten

Een gezonde leefomgeving ervaren de bewoners als prettig. Het maken van gezonde keuzes is er makkelijk en de negatieve invloed op gezondheid is zo klein mogelijk. Een gezonde leefomgeving betekent meer gezondheidswinst voor iedereen.

Belangrijke elementen voor een gezonde leefomgeving

 • mogelijkheden om te bewegen (wandelen, fietsen, spelen), elkaar te ontmoeten en te ontspannen;
 • een gezonde voedselomgeving;
 • rookvrij;
 • goede milieukwaliteit (lucht, geluid);
 • goede toegang tot voorzieningen, zoals scholen, winkels en een buurthuis.

Gezondheid in planvorming

Om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen is het belangrijk om gezondheid vanaf het begin een grote rol te geven in beleid, plannen voor ontwikkeling of herstructurering van een gebied én in concrete ontwerpen. Graag denken wij mee met gemeenten, projectontwikkelaars of initiatiefnemers over beleid of bouwplannen, van wijk tot woning, van idee tot onderhoud.

Belangrijke thema’s

 • een gezond binnenklimaat;
 • iedere woning heeft minimaal 1 prettige zijde;
 • de juiste mix van wonen, werken en voorzieningen;
 • voldoende betaalbare, levensloopgeschikte woningen;
 • aantrekkelijke plekken buiten voor iedereen;
 • de omgeving draagt bij aan een gezond gewicht;
 • kinderen groeien op in een rookvrije omgeving
 • lopen en fietsen zijn de standaard in beleid, ontwerp en gebruik;
 • woningen zijn gescheiden van druk verkeer en bedrijven, die voor overlast kunnen zorgen.

Meer informatie over een gezonde leefomgeving

Tips en inspiratie voor beleid, inrichting en alles daartussenin kunt u vinden op www.gezondeleefomgeving.nl en de website Gezonde Leefomgeving van de GGD.

Neem contact met ons op, bijvoorbeeld om mee te denken met de plannen voor jouw project.

Open blok met informatie over Bekijk de gezondheidsgids

Ben je benieuwd naar de reden waarom de GGD onderzoek doet naar de Publieke Gezondheid in Haaglanden? En hoe de Gezondheidsgids is opgebouwd en wat de Gezondheidsgids je nog meer te bieden heeft?