Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Meer aandacht nodig voor mentale gezondheid jongvolwassenen

Laatste update: 4 juli 2023

Leestijd: 2 minuten

Een groot deel van de jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar ervaart mentale problemen. Dat blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022, een landelijk onderzoek onder bijna 70.000 jongvolwassenen. In de regio Haaglanden hebben bijna 3500 jongvolwassenen de vragenlijst ingevuld.

Ruim de helft van de deelnemers geeft aan psychische klachten te hebben. Ook is er vaak sprake van eenzaamheid, stress en suïcidale gedachten bij deze groep.

Psychische klachten

Vaak gaat het om lichte psychische klachten, soms ook over matige of ernstige klachten. Bijna een kwart van de jongvolwassenen met psychische klachten voelt zich hierdoor vaak tot voortdurend beperkt in het dagelijks leven.

Een deel van de jongvolwassenen in de regio geeft aan een enkele keer tot heel vaak suïcidale gedachten te hebben gehad in het jaar voor het onderzoek. Deze uitkomsten wijken niet tot nauwelijks af van het landelijke beeld.

Eenzaamheid en stress

Bijna twee derde van alle jongvolwassenen voelt zich eenzaam en ruim een kwart voelt zich sterk eenzaam. Zowel emotionele als sociale eenzaamheid komen veel voor onder jongvolwassenen.

Ongeveer de helft van de jongvolwassenen geeft aan zich (heel) vaak gestrest te voelen. Belangrijke bronnen van stress zijn school of studie, maar ook geldzaken/schulden worden genoemd.

Veerkrachtig maar kwetsbaar

De coronapandemie had veel impact op de jongvolwassenen, maar ruim 50% geeft aan meestal snel te herstellen na een moeilijke periode.

Bijna twee derde van de jongvolwassenen had tijdens de coronaperiode hulp of steun nodig, vooral omdat zij niet lekker in hun vel zaten. Ook maken zij zich zorgen over hun toekomst. Dat maakt deze doelgroep kwetsbaar.

Meer inzet op mentale gezondheid

“Waar we al rekening mee hielden tijdens de coronaperiode, wordt met de resultaten van dit onderzoek bevestigd. Deze doelgroep had al onze aandacht. Wel onderstrepen de uitkomsten van deze monitor nog eens de noodzaak van extra inzet en ondersteuning”, zegt Annette de Boer, directeur publieke gezondheid Haaglanden.

Landelijk is er aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren, bijvoorbeeld met de aanpak ´Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Op lokaal en regionaal niveau is er het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hierin staan afspraken tussen gemeenten, het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en GGD’en over het versterken van de mentale weerbaarheid en de mentale gezondheid.

Over de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Van april tot en met augustus 2022 hebben alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dit onderzoek uitgevoerd. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen door de coronacrisis.

Op basis van de resultaten adviseert de GGD de gemeenten in regio Haaglanden bij het ontwikkelen van (nieuw) gezondheidsbeleid. De resultaten per gemeente in Haaglanden zijn te vinden op de Gezondheidsgids Haaglanden.

Heb je het even moeilijk en heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met 088-0767000 of chat op deluisterlijn.nl. Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.