Lokale Alliantie Haaglanden ondertekend:

Gezamenlijke actie tegen ouderenmishandeling

Laatste update: 17 juni 2024

foto: Patrick van Katwijk

Op maandag 17 juni staat de strijd tegen ouderenmishandeling centraal in Den Haag. Wethouder Vavier, GGD Haaglanden en een brede groep deskundigen kwamen bijeen op het Stadhuis om de Lokale Alliantie Haaglanden te ondertekenen. Deze alliantie is opgezet om ouderenmishandeling, waaronder lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing, uitbuiting en misbruik, effectief aan te pakken.

1 op de 20 ouderen

Uit onderzoek blijkt dat ruim één op de twintig 65-plussers te maken krijgt met een vorm van mishandeling. Ouderen zijn vaak kwetsbaar door hun leeftijd, ziekte of psychische gesteldheid, zoals dementie, waardoor ze afhankelijk zijn van zorgverleners, partners of familieleden. Vaak is de pleger iemand die betrokken is bij de zorg voor de oudere.

Experts

Sinds eind 2023 hebben talrijke experts op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid en financiën zich aangesloten bij de Lokale Alliantie Haaglanden. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tonen de betrokken partijen, samen met de wethouder en GGD Haaglanden, hun inzet om dit belangrijke thema blijvend onder de aandacht te houden en gezamenlijk een verschil te maken.

Samenwerking en voorlichting

De Lokale Alliantie Haaglanden brengt de kennis en capaciteiten van diverse organisaties samen om ouderenmishandeling en financieel misbruik tegen te gaan. De alliantie kent een aantal kernorganisaties die zorgen voor de continuïteit van het netwerk en verantwoordelijk zijn voor praktische en organisatorische zaken. Voorlichting is een cruciaal onderdeel; betrokken partners delen kennis vanuit hun eigen expertise, waardoor er een brede kennisbasis ontstaat over de sociale, juridische en financiële aspecten van de problematiek.

Projectleider Shury Jamanika:

Deze ondertekening is een belangrijke stap. Ouderenmishandeling en financieel misbruik van ouderen is een groot en soms onzichtbaar probleem. Zorgverleners of inwoners hebben vaak onvoldoende kennis om dit te herkennen en ermee om te gaan. Door de kennis en capaciteiten van verschillende organisaties samen te brengen in de Lokale Alliantie kan dit misbruik beter en sneller aangepakt worden.

Met deze ondertekening zetten de betrokken partijen een belangrijke stap naar een veiligere omgeving voor ouderen in Haaglanden.