Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

GALA: kansen voor meer gezondheid voor iedereen

Laatste update: 5 juli 2023

Leestijd: < 1 minuten

GGD Haaglanden werkt aan verschillende initiatieven en programma’s om gezondheidsproblemen bij de inwoners van Haaglanden te voorkomen. Dat past binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat André Rouvoet namens GGD GHOR Nederland ondertekende. Met dit akkoord, opgesteld door het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG, wordt het beschermen en verbeteren van gezondheid door gemeenten versterkt

Enkele voorbeelden waar GGD Haaglanden bij betrokken is:

  • Gezond en Gelukkig Den Haag en Zoetermeer 2025 zijn gezondheidsprogramma’s vanuit de gemeenten met als doel gezondheidsverschillen te verkleinen. Verschillende zorg, welzijn en preventiepartijen, zijn nauw betrokken bij de uitvoering.
  • Kansrijke Start is een initiatief om te zorgen voor een gelijke kans op ontwikkeling voor alle kinderen in Nederland. De activiteiten van het programma variëren van het aanbieden van ouder-kind activiteiten, opvoedingsondersteuning, tot het versterken van samenwerking tussen instanties betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.
  • Vitaal Ouder Worden, is een programma dat een gezonde levensstijl en een actieve deelname van ouderen in de samenleving bevordert. De activiteiten van het programma richten zich op het versterken van de gezondheid en het welzijn van ouderen, bijvoorbeeld door beweging, gezonde voeding en sociale activiteiten.

Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden: “Het beschermen en verbeteren van de gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Met het GALA hebben gemeenten en andere partijen een stevig akkoord om aan preventie te werken. Zo kunnen we niet alleen huidige gezondheidsproblemen aanpakken, maar ook toekomstige voorkomen.  Dat draagt bij aan de bestaanszekerheid van alle inwoners van Haaglanden.