background image
Tijdschrift over volksgezondheid en epidemiologisch onderzoek in Haaglanden

Nieuwe editie Epidemiologisch Bulletin

Laatste update: 25 januari 2024

De nieuwe editie van het Epidemiologisch Bulletin is verschenen.  Ook dit laatste nummer van 2023 leest en deelt u online.

Lees het decembernummer van het bulletin

Artikelen in dit decembernummer

Het hoofdartikel beschrijft de impact van luchtverontreiniging op de gezondheid van inwoners in Haaglanden. De gezondheidsschade hierdoor is in onze regio groter dan in de rest van Nederland. Deze is vergelijkbaar met het roken van 5 sigaretten per dag. Voor Nederland is dat 4,6 sigaretten. Lees het artikel over luchtverontreiniging

Het tweede artikel gaat over de rol van de provincie bij het bevorderen van de gezondheid van inwoners. De gezondheidssituatie in de provincie Zuid-Holland staat er al jaren slecht voor. Daarom startte de provincie in 2020 het ontwikkelprogramma Gezond en Veilig. Programmamanager Irene Voskamp van de provincie  en Floor van Oort, afdelingsmanager Leefomgeving van GGD Haaglanden, vertellen hierover. Lees het artikel over de provincie en gezondheidsbevordering

Voor cliënten met ernstige psychische klachten is het voor het herstel belangrijk om te oefenen met vrijheden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een wandeling. Zorgpersoneel is hiervoor niet altijd beschikbaar. Daarom is het  Miles zorghorloge ontwikkeld. Dit horloge helpt cliënten om zelfstandig naar buiten te gaan. Het monitort waar de cliënt op welk moment is. De zorgverlener krijgt een melding wanneer de afgesproken regio- en tijdslimiet worden overschreden. Parnassia Haaglanden deed onderzoek naar de meerwaarde van het zorghorloge. Lees het artikel over het zorghorloge

GGD Haaglanden evalueerde voor de tweede keer de Permanente Winteropvang (PWO) voor dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Deze opvang was afgelopen winter (2022/2023) in het voormalige Juliana Kinderziekenhuis. Geïnterviewde professionals waren allemaal positief, met name over de onderlinge samenwerking. Ook de bewoners gaven aan dat de samenwerking een goede invloed had op de sfeer. Waren er ook kanttekeningen? Lees het artikel over de winteropvang

De rubriek Gezondheid in cijfers beschrijft dit keer overgewicht bij volwassenen en ouderen. Bekijk de cijfers over overgewicht

Tot slot een overzicht met meldingen van infectieziekten in het derde kwartaal 2023. Bekijk de cijfers van de meldingen infectieziekten

Ideeën voor artikelen in het Epidemiologisch Bulletin?

Heeft u ideeën over relevante ontwikkelingen in deze regio waar we nog niet over publiceerden? Of over relevante onderzoeken waarvan de resultaten via dit bulletin gedeeld kunnen worden met professionals in zorg en welzijn? Kijk dan op www.ggdhaaglanden.nl/epibul of neem contact op met de redactie.

Stuur de redactie een mail