project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Melden en declareren van zorg aan onverzekerden

U kunt als zorgverlener uw kosten voor geleverde zorg aan onverzekerde personen declareren via het CAK. Zie https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden

Het doel van deze subsidieregeling is dat de zorgkosten die u als zorgverlener heeft gemaakt voor onverzekerde personen vergoed krijgt. Daarnaast ondernemen GGD en gemeente stappen om deze mensen hulp te bieden. De gemeente zet alles in gang om hen weer verzekerd te krijgen. Ook biedt de gemeente eventueel vervolghulp aan, zoals een uitkering en huisvesting.

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie?

Het aanvragen van de subsidie bestaat uit 2 stappen:

Voor het  indienen van declaraties is geen toestemming (meer) nodig van de onverzekerde om persoonsgegevens te verstrekken. De zorgverlener heeft wel een inspanningsplicht om deze toestemming te verkrijgen. Met deze persoongegevens wordt de mogelijkheid om vervolghulp te organiseren namelijk vergroot (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering etc).


Meer informatie

Informatie en de nodige documenten om te kunnen melden en declareren vindt u op de website van het CAK. Op het subsidieformulier van het CAK vindt u ook een link naar het Meldpunt Onverzekerdenzorg.