background image
Inwoners

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Meldpunten

Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Den Haag

U kunt voor advies en melding terecht bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag van GGD Haaglanden
telefoonnummer: (070) 353 72 91 (optie 3)
e-mail: meldpuntzorgwekkendgedrag@ggdhaaglanden.nl

Meldpunten overige gemeenten in Haaglanden

Noodsituatie of huiselijk geweld?

Bij acute noodsituaties belt u altijd 112.

Kindermishandeling en/of huiselijk geweld meldt u bij Veilig Thuis Haaglanden.

Wat gebeurt er met uw melding?

Doet u melding bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag van GGD Haaglanden? Dan onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning eraan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen.

Als melder krijgt u een terugkoppeling. Hierbij houden wij altijd rekening met de privacy van de bewoner.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte zorg nodig. Dit valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).