project.skip_navigation Spring naar inhoud

Woon gezond

Zorg voor een gezonde leefomgeving in en om uw huis

U kunt zelf veel doen om uw woning en woonomgeving gezond te houden. Dit is belangrijk voor uw gezondheid. Een slecht binnenklimaat kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals hoofdpijn en allergieën. U kunt bij ons terecht voor vragen hierover.


Koolmonoxide

Koolmonoxide, ook wel CO genoemd, is een gas dat u niet kunt zien of ruiken. Maar het is wel gevaarlijk!
> Meer over koolmonoxide


Vocht en schimmels

Veel huizen hebben te maken met een vochtprobleem. Soms leidt dit tot gezondheidsklachten.
> Meer over vocht en schimmels


Ventileren

Frisse lucht in huis is belangrijk. Hier kunt u zelf veel aan doen.
> Meer over ventileren


Lood in drinkwater

Lood is een metaal dat vroeger veel gebruikt werd in bijvoorbeeld waterleidingen, accu’s, verf en benzine. Nu weten we dat lood slecht is voor de gezondheid, vooral van kleine kinderen.
> Meer over lood in drinkwater


Luchtvervuiling

In de lucht die we inademen, zitten soms vervuilende stoffen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.
> Meer over luchtvervuiling


Zuivere lucht

Luchtzuivering is 1 van de manieren om de luchtkwaliteit binnen gebouwen te verbeteren. GGD Haaglanden werkt samen met partners uit Nederland en België in het Europese Interreg project 'Zuivere Lucht’ (ZULU). Het doel van dit project is om de invloed van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid te beperken
> Meer over zuivere lucht


Ongedierte

Wij hebben geen rol bij de bestrijding van ongedierte, maar we informeren u graag over een aantal soorten ongedierte en over wat u het beste kunt doen bij overlast.
> Meer over ongedierte


Asbest

Asbest vormt een risico voor de gezondheid als asbestvezels vrijkomen in de lucht en er veel vezels worden ingeademd.
> Meer over asbest


Brand

Tijdens een brand komt rook vrij. Hierin zitten veel stoffen, die schadelijk zijn voor uw gezondheid. U kunt zelf veel doen om dit zo veel mogelijk te beperken.
> Meer over brand


Kwik

Het inademen van veel kwikdamp is niet gezond. Bij een zeer hoge en langdurige blootstelling kunnen er blijvende gezondheidseffecten zijn.
> Meer over kwik


Veilig klussen in huis

Als u gaat verbouwen, klussen, schoonmaken of nieuwe meubels heeft gekocht, kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen. Dit kan slecht zijn voor uw gezondheid.
> Meer over veilig klussen in huis


Houtrook

Door het gebruik van een houtkachel of open haard komen schadelijke stoffen in uw woning en buitenshuis. Bij het stoken op een verkeerde manier kunnen extra veel schadelijke stoffen worden gevormd. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken.
> Meer over houtrook


Gezonde moestuin

Veel mensen telen zelf groenten in een moestuin. Om gezond en veilig uit de moestuin te eten, is het belangrijk dat de grond hiervoor geschikt is.
> Meer over gezonde moestuin


Straling

Straling is overal. Behalve zichtbare straling (licht) is er onzichtbare straling, bijvoorbeeld radiogolven. We hebben hier dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van onze mobiele telefoon. Welk effect heeft straling op uw gezondheid en wat kunt u zelf doen om blootstelling te voorkomen?
> Meer over straling


Geluidsoverlast en trillingen

Ondervindt u wel eens hinder van geluid en/of trillingen in en om uw huis, door bijvoorbeeld verkeer of buren? Deze hinder kan in sommige gevallen zorgen voor gezondheidsklachten.
> Meer over geluidsoverlast en trillingen


Ziekteclusters

Als veel mensen in de omgeving dezelfde ziekte hebben, noemen we dit een ziektecluster. Vooral als het om kanker gaat zijn mensen hier vaak ongerust over.
> Meer over ziekteclusters