project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Alcoholgebruik op evenementen

Factsheet evenementenadvisering

Alcohol is schadelijk voor de gezondheid en leidt op evenementen vaak tot problemen en overlast. Daarbij is alcohol voor de gezondheid van jongeren extra schadelijk. Uitgifte of verkoop van alcohol brengt veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Organisatoren van evenementen dienen zich bewust te zijn van deze risico’s en hiertegen maatregelen te treffen, zoals het hanteren van een verantwoord en effectief alcoholbeleid.

Advies

 • Publiceer het alcoholbeleid op de website, op de toegangskaart en in de huisregels.
 • De huisregels dienen goed en duidelijk zichtbaar te zijn tijdens het evenement, in ieder geval bij de ingang.
 • Laat bij binnenkomst visiteren op de aanwezigheid van alcohol.
 • Visitatie dient te gebeuren door zowel mannelijke als vrouwelijke beveiligers.
 • Afgeraden wordt om reeds onder invloed verkerende personen toe te laten op het evenemententerrein. Laat er zorg voor dragen dat zij ergens heen gaan waar het voor hen veilig is, bijvoorbeeld naar nuchtere vrienden of in een taxi naar huis.
 • Check bij aankomst op het evenemententerrein (bij twijfel) de leeftijd van de bezoeker middels het identiteitsbewijs (volgens de wet behoort iedereen vanaf 14 jaar een identiteitsbewijs bij zich te dragen). Op vertoon van legitimatie kan dan bijvoorbeeld een polsbandje verkregen worden.
 • Draag er zorg voor, dat er bij alle verkooppunten waar alcohol wordt verkocht goed gekwalificeerd en geïnstrueerd personeel en een leidinggevende/ supervisor van tenminste 21 jaar oud aanwezig is. Gezamenlijk houden zij toezicht op de verkoop van alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar.
 • Op evenementen waar gebruik van alcohol en/of andere genotmiddelen verwacht wordt, dient de organisator zorg te dragen voor de aanwezigheid van EHBO-professionals met aanvullende deskundigheid op het gebied van signaleren en behandelen van alcoholgebruik, zeker ook in combinatie met drugsgebruik. Het gecombineerde gebruik van alcohol en drugs kan extra gezondheidsrisico’s opleveren.

Wet- en regelgeving

Per 1 januari 2014 is het op basis van de Drank- en Horecawet verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Bovendien zijn zij strafbaar als zij alcohol bij zich dragen. Dit geldt voor àlle publiek toegankelijke plekken zoals op straat, in een stationshal en in parken, maar ook in cafés, restaurants en op evenementen. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen zwak of sterk alcoholische dranken.

Alcohol mag niet verkocht worden aan reeds beschonken personen. Openbare dronkenschap en openbare ordeverstoring als gevolg van dronkenschap is strafbaar op basis van het Wetboek van Strafrecht.

De Wegenverkeerswet bepaalt, dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders (< 5 jaar in bezit van rijbewijs) en voor bestuurders van bromfietsen jonger dan 24 jaar geldt een promillage van 0,2 (= 1 standaardglas alcohol).

Meer informatie

 • Drugskompas: informatie over alcohol en drugs en de effecten ervan op het lichaam.
 • Brijder: specialist in verslavingszorg
 • Indigo: specialist in verslavingszorg
  1. verslaving
  2. barcode horeca: omgaan met alcohol en drugs in de horeca
 • Alcoholinfo (Trimbos-instituut): betrouwbare informatie en adviezen over alcohol, gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap
 • Happy Drinks van NIX: receptenboekje is voor iedereen die geïnteresseerd is in aantrekkelijke en lekkere alcoholvrije drankjes met een kick: de Happy Drinks. Dit boekje is mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit de campagne NIX18, op initiatief van het Trimbos-instituut en Pierre Wind.