project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Afvalverwerking op evenementen

Factsheet evenementenadvisering

Op publieksevenementen kan veel afval ontstaan. Afval kan, als het niet zorgvuldig en regelmatig opgeslagen en verwijderd wordt, vooral in combinatie met warmte een bron van ziektekiemen zijn. Afval trekt bovendien ongedierte aan, dat ook weer ziektekiemen bij zich kan dragen. Opslag en afvoer van afval moet daarom aan bepaalde eisen voldoen.

Duurzaamheid

Binnen de evenementenwereld is steeds meer aandacht voor duurzame afvalverwerking. Green Events Nederland is het platform voor verduurzaming van evenementen. Het is een partij die samen met evenementen en festivals naar duurzame oplossingen kijkt voor energie- en stroomverbruik, transport en logistiek, food & beverage en afvalverwerking.

Festivalorganisatoren hebben een enorm bereik en kunnen bewustwording en gedragsverandering stimuleren bij bezoekers en medewerkers.

Meer informatie