project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Verwaarlozing en eenzaamheid

Meld een zorgelijke situatie bij het Meldpunt Bezorgd


Heeft u of iemand uit uw omgeving te maken met verwaarlozing, vervuiling, schulden, eenzaamheid, problematische verzameldwang, sociaal isolement, psychische- of verslavingsproblemen? Maakt u zich zorgen of hebt u er last van?

Wilt u voorkomen dat de situatie uit de hand loopt? Vraag dan advies of meld de situatie bij 1 de onderstaande meldpunten.


  • Inwoners van Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer: neem contact op met het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden.
  • Inwoners van Den Haag: alleen als er sprake is van vervuiling en/of problematische verzameldwang, neemt u contact op met het Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden.
    Bij andere zorgen, zoals schulden, eenzaamheid, sociaal isolement of verwaarlozing neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14070. U kunt ook langs gaan bij 1 van de Servicepunten in uw wijk. De gemeente Den Haag zet sociale wijkzorgteams in voor volwassenen met meerdere ernstige problemen.
  • Inwoners van Delft: neem contact op met het Meldpunt Bezorgd van de gemeente.


Bij acute noodsituaties belt u altijd 112. Kindermishandeling en/of huiselijk geweld meldt u bij Veilig Thuis Haaglanden.


Wat doen wij met uw melding?

Na uw melding onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning er aan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen, zoals:


  • herstellen van contact met de hulpverlening;
  • in contact brengen met de reguliere zorg;
  • doorverwijzen naar andere instanties;
  • het huis laten schoonmaken;
  • er voor zorgen dat de betrokkene zichzelf beter kan redden.


Als melder krijgt u een terugkoppeling. Hierbij houden wij altijd rekening met de privacy van de bewoner.

Wanneer is er sprake van vervuiling?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of ongedierte, of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.