project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Verwaarlozing en eenzaamheid

Meld een zorgelijke situatie bij het Meldpunt Bezorgd

Heeft u of iemand uit uw omgeving te maken met vervuiling, schulden, eenzaamheid, problematische verzameldwang, sociaal isolement, psychische- of verslavingsproblemen? Maakt u zich zorgen of hebt u er last van?

Wilt u voorkomen dat de situatie uit de hand loopt? Vraag dan advies of meld de situatie bij 1 de onderstaande meldpunten.Bij acute noodsituaties belt u altijd 112. Kindermishandeling en/of huiselijk geweld meldt u bij Veilig Thuis Haaglanden.


Wat doen wij met uw melding?

Na uw melding onderzoekt een medewerker van het Meldpunt hoe de bewoner en eventueel de woning er aan toe zijn. Samen met de bewoner bekijkt de medewerker naar mogelijke oplossingen, zoals:


  • herstellen van contact met de hulpverlening;
  • in contact brengen met de reguliere zorg;
  • doorverwijzen naar andere instanties;
  • het huis laten schoonmaken;
  • er voor zorgen dat de betrokkene zichzelf beter kan redden.


Als melder krijgt u een terugkoppeling. Hierbij houden wij altijd rekening met de privacy van de bewoner.

Wanneer is er sprake van vervuiling?

Het komt voor dat mensen hun woning vervuilen. De omwonenden hebben last van de stank of ongedierte, of maken zich zorgen om de leefsituatie van hun buurtgenoot. Vaak zijn deze mensen nog niet in contact met hulpverlening en willen ze (in eerste instantie) niet geholpen worden.