project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuw coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoeken de Chinese autoriteiten de eigenschappen van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. In Nederland zijn nog geen besmettingen gemeld.

Bent u onlangs (de afgelopen 14 dagen) op het vasteland van China geweest (met uitzondering van Taiwan, Macau en Hongkong) en heeft u koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten, kortademigheid of longontsteking)? Blijf thuis en neem telefonisch contact op met uw huisarts.


Wat doet GGD Haaglanden?

Sinds 27 januari 2020 geldt een meldplicht voor het coronavirus. De huisarts overlegt met de GGD of de patiënt onderzocht moet worden op het nieuwe coronavirus.


De GGD volgt daarbij de richtlijnen en protocollen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarin staat beschreven hoe een patiënt met klachten opgevangen moet worden.

Meer informatie

Kijk op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie over dit nieuwe coronavirus. Wilt u weten of u wel of niet naar China kunt reizen: zie de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken