Toegang tot de juiste informatie en kennis kan het verschil maken

Netwerkpartners ondertekenen Nu Niet Zwanger convenant in Den Haag

Laatste update: 4 juli 2023

Leestijd: 3 minuten

Vandaag (28 november) zetten Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport van Den Haag, en Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden, samen met verschillende netwerkpartners hun handtekening onder het Nu Niet Zwanger-convenant.

Actieprogramma Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger is onderdeel van het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. De meeste kinderen in Nederland worden gezond geboren en groeien op in een veilige en beschermde omgeving. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Het ministerie van VWS heeft daarom in september 2018 het actieprogramma Kansrijke Start opgezet. Sinds 2020 wordt in Den Haag aan dit programma gewerkt.

Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid van GGD Haaglanden: ‘De GGD zet in op gelijke kansen op een goede gezondheid voor iedereen. Al vanaf de eerste 1000 dagen, al vanaf de zwangerschap. Kansrijke Start, inclusief Nu Niet Zwanger, is daarom een belangrijk onderdeel van hoe we als GGD onze ambities willen waarmaken.’

Voor de voortgang van het programma is het van belang dat de samenwerkingsafspraken worden geformaliseerd door middel van een convenant. Dit om de kwaliteit van het programma te waarborgen en er gezamenlijk verantwoordelijkheid voor te dragen dat Nu Niet Zwanger een regulier onderdeel wordt van de hulp- en dienstverlening.

Nu Niet Zwanger is bestemd voor hulpverleners. Vanuit de persoonlijke relatie die hulpverleners hebben met hun cliënt kunnen zij het gesprek aangaan over zaken rond kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Nu Niet Zwanger heeft als doel dat mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden niet overvallen hoeven te worden door een onbedoelde zwangerschap.

Kwetsbare situatie

De mensen, die Nu Niet Zwanger via de hulpverlener wil bereiken, zijn vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met complexe problemen, zoals dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, illegaliteit en/of loverboyproblematiek. Het gaat veelal om mensen die al geruime tijd in beeld zijn bij hulpverleners. Hun leven wordt veelal bepaald door de hectiek van de dag en het is daarom voor hen vaak lastig om zelf echt de regie te nemen over de situatie.

De Nu Niet Zwanger methodiek biedt handvatten om proactief het gesprek aan te gaan over het onderwerp kinderwens en zo de eigen regie van mensen te versterken. Als blijkt dat iemand geen kinderwens heeft of deze wil uitstellen kan de professional diegene ondersteunen bij het realiseren van anticonceptie.

Melissa Geers, projectleider NNZ Den Haag: ‘Het hebben van de juiste kennis is ontzettend belangrijk. Mensen zijn soms onvoldoende op de hoogte hoe bepaalde anticonceptiemiddelen werken. Vrouwen die de pil alleen innemen na gemeenschap of cliënten die het over de morning-afterpil in plaats van anticonceptiepil hebben. Er is een geval bekend waarbij een vrouw zwanger raakte omdat haar man begrepen had dat hij de pil moest slikken. Ook financiële ondersteuning is erg belangrijk. Mensen kunnen anticonceptie niet altijd betalen. Er zijn schrijnende verhalen van vrouwen die meermaals een abortus hebben laten uitvoeren, omdat dit wel wordt vergoed. Kortwerkende anticonceptiemiddelen, zoals de pil of condooms, vragen om ‘commitment’ en kennis van het middel. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het opbouwen van een sociaal- en medisch netwerk en zijn er prachtige resultaten behaald waarbij wij veel mensen hebben kunnen ondersteunen bij het regie voeren over hun kinderwens.’

Meer informatie over Nu Niet Zwanger vindt u op www.nunietzwanger.nl en op deze website.

Kansrijke Start in het kort

  • Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.
  • Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1000 dagen uit te dragen en er actief op in te zetten.
  • Kansrijke Start valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Het actieprogramma is mede opgesteld op basis van advies van de Gezondheidsraad en de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).