project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.


De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.


Bestuur

 • Dhr. R.M. de Prez (gemeente Delft)
 • Dhr. K. Klein (gemeente Den Haag)
 • Dhr. F.J. Kist (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. A.M.J. de Goede - van Tiel (gemeente Midden-Delfland)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. L. Doorn (gemeente Wassenaar)
 • Mw. M.A.A. de Goeij - van der Klugt (gemeente Westland)
 • Mw. I.H.C. Vugs-Vink (gemeente Zoetermeer)


Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (voorzitter)
 • Dhr. B.A. Minderhoud (penningmeester)
 • Dhr. K. Klein (lid)


Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2016 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2017.

Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.


Agenda en vergaderstukken 12 oktober 2017

Agenda Algemeen Bestuur 12 oktober 2017 (PDF, 82 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Verslag Algemeen Bestuur 29 september 2017 (PDF, 351 kB)

Actielijst AB-vergadering 29 september 2017 (PDF, 133 kB)


Agendapunt 5 - Herijking Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden


Agendapunt 5.1 Begroting GR GGD en VT Haaglanden

Oplegger begroting GR GGD en VT Haaglanden 2018 (2017/051a) (PDF, 59 kB)

Aanbiedingsbrief voor begroting GR 2018 t.b.v. zienswijze gemeenteraden (2017/051b) (PDF, 460 kB)

Paraplubegroting GR GGD en VT Haaglanden (2017/051c) (PDF, 1 MB)

Bijlage 1 Programmabegroting GGD (2017/051d) (PDF, 597 kB)

Bijlage 2 Programmabegroting VT (2017/051e) (PDF, 859 kB)

Toelichting tarieven TOKIN (geen bijlage)


Agendapunt 5.2 GR GGD en VT Haaglanden met toelichting

Oplegger GR GGD en VT Haaglanden en bijlagen (2017/052a) (PDF, 63 kB)

Aanbiedingsbrief GR t.b.v. toestemming colleges (2017/052b) (PDF, 362 kB)

Gemeenschappelijke regeling versie 9 okt. 2017 (2017/052c) (PDF, 780 kB)

Voorgestelde VRH reactie aan AB (2017/052d) (PDF, 79 kB)

Juridisch advies TOKIN Kokx De Voogd (2017/052e) (PDF, 176 kB)

Juridisch advies TOKIN PROOF (2017/052f) (PDF, 50 kB)


Agendapunt 6 - Kort cyclische monitor 1e kwartaal 2017 GGD Haaglanden

Behandelformulier Kort cyclische monitor 1e kwartaal 2017 GGD Haaglanden (2017/044) (PDF, 51 kB)

Kortcyclische monitor Januari t/m Maart 2017 GR GGD Haaglanden (2017/044) (PDF, 197 kB)


Agendapunt 7 - Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017

Behandelformulier Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017 (2017/045) (PDF, 50 kB)

Halfjaarlijkse rapportage GGD Haaglanden 2017 (2017/045) (PDF, 855 kB)


Agendapunt 8 - WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht

Behandelformulier WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht (2017/046) (PDF, 72 kB)

WMO ontwikkeld: Jaaroverzicht 2016 en begroting 2017 WMO Toezicht (2017/046) (PDF, 926 kB)


Ter kennisname

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 2 (PDF, 809 kB)

Epidemiologisch Bulletin 2017 - nummer 3 (PDF, 603 kB)

2e Kwartaaloverzicht meldingsplichtige infectieziekten in het kader van WPG (2017/049) (PDF, 218 kB)

Behandelformulier GGD Klachtenjaarverslag 2016 (PDF, 70 kB)

Klachtenjaarverslag GGD Haaglanden 2016 (PDF, 4 MB)

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Concept GR GGD en VT Haaglanden 2018

Vervolgens is het document in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door het betreffende document hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.

GR GGD en VT Haaglanden versie 12 oktober 2017 (PDF, 616 kB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden op 12 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Begroting GR GGD en VT 2018. Vervolgens zijn de documenten in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.


Paraplu begroting GR GGD en VT (versie 10 oktober 2017) (PDF, 301 kB)

Bijlage 1 Programmabegroting GGD (PDF, 766 kB)

Bijlage 2 Programmabegroting VT (PDF, 934 kB)

Diverse documenten