project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.


De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.


Bestuur

 • Dhr. R.M. de Prez (gemeente Delft)
 • Dhr. K. Klein (gemeente Den Haag)
 • Dhr. F.J. Kist (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Mw. A.M.J. de Goede - van Tiel (gemeente Midden-Delfland)
 • Dhr. P.M. Melzer (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Dhr. L. Doorn (gemeente Wassenaar)
 • Mw. M.A.A. de Goeij - van der Klugt (gemeente Westland)
 • Mw. I.H.C. Vugs-Vink (gemeente Zoetermeer)


Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. R.M. de Prez (voorzitter)
 • Dhr. P.M. Melzer (penningmeester)
 • Dhr. K. Klein (lid)


Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2018 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2018.


Vergaderschema 2018 (PDF, 309 kB)


Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Els Busker van GGD Haaglanden. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.


Agenda en vergaderstukken 14 februari 2018

Agenda Algemeen Bestuur 14 februari 2018 (PDF, 73 kB)


Agendapunt 2 - Besluit en actielijst

Verslag Algemeen Bestuur 15 december 2017 (PDF, 5 MB)

Agendapunt 2.2: Woordelijk verslag AB-vergadering 15-12-2017 - Besloten deel (Niet beschikbaar, vertrouwelijke behandeling)

Actielijst Algemeen Bestuur 15 december 2017 (PDF, 130 kB)


Agendapunt 3 - Mededelingen en overzicht ingekomen stukken

Overzicht ingekomen stukken (bijlage 004) (PDF, 206 kB)


Agendapunt 4 - Herijking Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD en Veilig Thuis Haaglanden

Behandelformulier Benoemingsstatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 005) (PDF, 54 kB)

Benoemingsstatuut Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 005) (PDF, 315 kB)

Behandelformulier Benoeming controller a.i. Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 006) (PDF, 51 kB)


Agendapunt 5 - Voorjaarsbrief 2019 Begroting Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden en Incidentele financiering ontwikkelingen 2018 GGD

Behandelformulier Voorjaarsbrief 2019 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 007 t/m 009) (PDF, 87 kB)

2018-02-14. Agendapunt 5.1. Bijlage 007. Advies BAC-VT inzake Voorjaarsbrief 2019 GGD en VT Hgl. (PDF, 1.009 kB)

Voorjaarsbrief 2019 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (bijlage 008) (PDF, 918 kB)

Memo Incidentele financiering ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018 (bijlage 009) (PDF, 197 kB)


Ter kennisname

Behandelformulier Nut of Noodzaak (Bijlage 010) (PDF, 57 kB)

Nut of noodzaak?: Evenementenadvies en –bezoek Technische Hygiëne Zorg (evaluatie) (bijlage 010) (PDF, 319 kB)

Nut of Noodzaak (scorelijst evenementen) (bijlage 010) (PDF, 225 kB)

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Concept GR GGD en VT Haaglanden 2018

Vervolgens is het document in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door het betreffende document hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.

GR GGD en VT Haaglanden versie 12 oktober 2017 (PDF, 616 kB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden op 12 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Begroting GR GGD en VT 2018. Vervolgens zijn de documenten in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.


Paraplubegroting GR GGD en VT (vastgesteld 15 december 2017) (PDF, 4 MB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 GGD Haaglanden (bijlage 1) (PDF, 849 kB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 VT Haaglanden (bijlage 2) (PDF, 831 kB)

Diverse documenten