project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Bestuur

Wij zijn de gemeenschappelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.


De raad van elke gemeente wijst een lid en een plaatsvervangend lid aan. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden.


Bestuur

 • Mw. K. Schrederhof (gemeente Delft)
 • Mw. K. Parbhudayal (gemeente Den Haag)
 • Mw. J. Bouw (gemeente Leidschendam-Voorburg)
 • Dhr. F. Ten Have (gemeente Midden-Delfland)
 • Mw. M. van Bijnen (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
 • Dhr. B.D. Lugthart (gemeente Rijswijk)
 • Mw. I.M. Zweerts de Jong (gemeente Wassenaar)
 • Dhr. P.A. Vreugdenhil (gemeente Westland)
 • Mw. I. ter Laak (gemeente Zoetermeer)


Leden Dagelijks Bestuur GGD Haaglanden

 • Dhr. B.D. Lugthart (voorzitter)
 • Mw. K. Schrederhof (penningmeester)
 • Mw. K. Parbhudayal (lid)


Vergaderingen

Alle vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Adviescommisie in 2021 zijn verwerkt in het Vergaderschema 2021.

Vergaderschema 2021 (PDF, 177 kB)


Hier vindt u de agenda's en de vergaderstukken van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Wilt u vergaderstukken inzien? Neem dan contact op met Iris du Pon. De agenda's, verslagen en belangrijke bestuursdocumenten vindt u hieronder.


Agenda's en vergaderstukken 2021

Agenda's en vergaderstukken van eerdere vergaderingen

Verslagen en besluitenlijsten

Hier vindt u de verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 18 december 2020 (PDF, 109 kB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 15 oktober 2020 (PDF, 119 kB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 9 juli 2020 (PDF, 127 kB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 9 april 2020 (PDF, 105 kB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 10 februari 2020 (PDF, 97 kB)

Verslag Algemeen Bestuur 25 november 2019 (PDF, 4 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 2019 (PDF, 281 kB)

Verslag Algemeen Bestuur 5 juli 2019 (PDF, 6 MB)

Verslag Algemeen Bestuur 10 april 2019 (PDF, 5 MB)

Verslag Algemeen Bestuur 11 februari 2019 (PDF, 4 MB)

Verslag Algemeen Bestuur 13 december 2018 (PDF, 4 MB)

Besluitenlijsten van 14 februari 2018 t/m 13 december 2018 (PDF, 187 kB)

Verslag Algemeen Bestuur 15 december 2017 (PDF, 5 MB)

Verslag Algemeen Bestuur 12 oktober 2017 (PDF, 305 kB)

Verslag Algemeen Bestuur 29 september 2017 (PDF, 351 kB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 7 juli 2017 (PDF, 5 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 10 april 2017 (PDF, 2 MB)

Verslag Algemeen Bestuur 16 februari 2017 (PDF, 198 kB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 15 december 2016 (PDF, 4 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 10 oktober 2016 (PDF, 4 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 4 juli 2016 (PDF, 3 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 7 april 2016 (PDF, 2 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 17 februari 2016 (PDF, 2 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 10 december 2015 (PDF, 1 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 7 oktober 2015 (PDF, 1 MB)

Besluitenlijst Algemeen Bestuur 12 februari 2015 (PDF, 831 kB)

Verslag Algemeen Bestuur 10 december 2014 (PDF, 1 MB)

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 17 oktober 2014 (PDF, 2 MB)

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 11 juli 2014 (PDF, 1 MB)

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 25 april 2014 (PDF, 2 MB)

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 7 maart 2014 (PDF, 2 MB)

Verslag vergadering Algemeen Bestuur 20 januari 2014 (PDF, 1 MB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2018

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden op 12 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de Begroting GR GGD en VT 2018. Vervolgens zijn de documenten in een zienswijze procedure bij de negen gemeenten in Haaglanden ingebracht.


Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt hiermee voldaan aan de wettelijke bepalingen.


Paraplubegroting GR GGD en VT (vastgesteld 15 december 2017) (PDF, 4 MB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 GGD Haaglanden (bijlage 1) (PDF, 849 kB)

Ontwerpjaarprogramma en programmabegroting 2018 VT Haaglanden (bijlage 2) (PDF, 831 kB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2019

De ontwerpbegroting 2019 van de GR GGD en VT Haaglanden is voor zienswijze voorgelegd geweest aan de raden van de negen deelnemende gemeenten. Geen van de raden heeft opmerkingen bij de begroting als zodanig gemaakt. Geconstateerd kan worden dat de zienswijzen geen aanleiding vormen om de definitieve begroting voor 2019 anders vast te stellen dan de eerder op 9 april 2018 in het Algemeen Bestuur behandelde ontwerpbegroting.

De ontwerpbegroting 2019 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 9 juli 2018 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.

GGD VT Begroting Definitief. Vastgesteld 9 juli 2019 (PDF, 1 MB)

Begroting GGD en VT Haaglanden 2020

De ontwerpbegroting 2020 van de GR GGD en VT Haaglanden is op 5 juli 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur vastgesteld nadat deze eerst de zienswijze procedure binnen de negen aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten heeft doorlopen. Door de betreffende documenten hier ter inzage aan te bieden, wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.


GGD VT Begroting 2020 Definitief. Vastgesteld 9 juli 2019 (PDF, 1 MB)

Besluit algemeen bestuur GR GGD Haaglanden en VT (PDF, 58 kB)

Diverse documenten