project.skip_navigation Spring naar inhoud

Academische Werkplaats

Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH)

Wij streven naar een meer structurele samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek. Daarom werken wij samen in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) met:


  • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC);
  • TNO innovations for life;
  • Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en Governance and Global Affairs (FGGA);
  • GGD Hollands Midden.


Doel

Met de Academische Werkplaats willen we de publieke gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland verbeteren door de publieke gezondheid een sterker wetenschappelijk fundament te geven, onderzoeksinstellingen nadrukkelijker bij maatschappelijke vraagstukken te betrekken en het gemeentelijke volksgezondheidsbeleid op een hoger niveau te brengen.


Werkwijze

De Academische Werkplaats is een netwerkorganisatie waarin professionals uit de lokale praktijk en uit de wetenschap samenwerken. Gezamenlijk doen zij onderzoek om te komen tot inzicht en oplossingen over vraagstukken binnen het sociale domein en de publieke gezondheid. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen lokale beleidsmakers tot goed onderbouwde maatregelen komen en professionals bij de GGD en andere praktijkorganisaties beter onderbouwd hun werk verrichten. Kennisverspreiding en communicatie zijn belangrijke onderdelen van de werkplaats.


Thema's

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland richt zich op 4 thema’s:

  • Gezondheidsbevordering en sociaal domein;
  • Infectieziektebestrijding;
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ);
  • Jeugd.


Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Academische Werkplaats