project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Academische Werkplaats

Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH)

Wij streven naar een meer structurele samenwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek. Daarom werken wij samen in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) met:


 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC);
 • TNO innovations for life;
 • Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW);
 • GGD Hollands Midden.


Doel

Met de Academische Werkplaats willen we de publieke gezondheid in de regio Noordelijk Zuid-Holland verbeteren. Dit doen we door ons onderzoek en praktisch handelen bij ziektepreventie, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering te baseren op het best beschikbare wetenschappelijk bewijs.

De aanname is dat een samenwerking leidt tot een hogere kwaliteit en effectiviteit in de publieke gezondheidszorg tussen:

 • beleid (politieke beslissingen);
 • praktijk (uitvoering van het beleid);
 • onderzoek (inzicht in gezondheidsproblemen en het effect van beleid en praktijk).


De Academische Werkplaats voert onderzoeken uit die (in principe) uitgaan van vragen uit praktijkorganisaties (zoals de GGD) en/of uit gemeenten.


Themagroepen

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland heeft 4 themagroepen:

 • themagroep Gezondheidsbevordering;
 • themagroep Infectieziektebestrijding;
 • themagroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ);
 • themagroep Jeugd.


In deze themagroepen treffen praktijk- en onderzoeksprofessionals elkaar.

Resultaten

De gewenste resultaten in 2014 zijn:

 • GGD’en ontwikkelen zich mede tot regionale kenniscentra op het gebied van publieke gezondheid;
 • meer interventies van GGD’en worden onderzocht op effectiviteit en doelmatigheid; GGD’en ontwikkelen zich mede tot regionale kenniscentra op het gebied van publieke gezondheid;
 • GGD’en leveren een grotere bijdrage aan onderwijs;
 • TNO, FSW van de Universiteit Leiden en LUMC vergroten hun maatschappelijke impact;
 • betere samenwerking tussen nuldelijnszorg en eerstelijnszorg;
 • het voortbestaan van het samenwerkingsverband wordt gedragen door de bestuurders van de GGD’en.


Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Academische Werkplaats