Afdelingen

Tuberculose bestrijding

Onze afdeling Tuberculosebestrijding onderzoekt of mensen tuberculose (TBC) hebben en behandelt ze als dat nodig is. Wij onderzoeken bij wie een geval van TBC begonnen is en of de ziekte zich verspreid heeft.

Om tuberculose zo goed mogelijk te bestrijden werken de GGD-en in Zuid-Holland samen als Regionaal Expertisecentrum (REC). Voor informatie, het maken en verzetten van afspraken ga naar www.tbczuidholland.nl.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Deze bacterie heet Mycobacterium tuberculosis. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. De bacterie kan ook in andere organen voorkomen.

We spreken van open of besmettelijke tuberculose als de bacterie door hoesten/niezen overgedragen kan worden op andere mensen. Het is ook mogelijk dat mensen met longtuberculose geen bacteriën ophoesten, zij zijn dan ook niet besmettelijk. Deze niet besmettelijke vorm wordt ‘gesloten’ longtuberculose genoemd. Tuberculose is met medicijnen goed te genezen.

Tuberculose binnen uw praktijk of instelling?

Heeft jouw praktijk of instelling een geval van tuberculose? Of een vermoeden van TBC? Meld een tuberculosegeval meteen bij onze afdeling tuberculosebestrijding. Voor TBC geldt een meldingsplicht. Kijk voor meer informatie over deze meldingsplicht en tuberculose op de website van het RIVM.

Open contactwidget Afdeling Tuberculosebestrijding
Westeinde 128
2512 HE Den Haag
Wij werken alleen op afspraak.