background image
Meldingsplicht

Infectieziekten melden

Laatste update: 14 december 2021

Leestijd: 3 minuten

Meldingsplicht infectieziekten

Artsen, laboratoria en instellingen hebben de wettelijke plicht infectieziekten te melden bij de GGD. Er zijn in Nederland 44 infectieziekten waarvoor dit geldt. Het RIVM beschrijft op haar website 4 groepen(externe link) (A, B1, B2, C), waarvoor bepaalde maatregelen gelden om de bevolking te beschermen.

Infectieziekten melden doe je:

 • via de Meldingskaart infectieziekten. Stuur het volledig ingevulde formulier op via e-mail of fax naar de afdeling Infectieziektebestrijding;
 • telefonisch aan onze afdeling Infectieziektebestrijding.

Meldingskaart aangifte plichtige ziekten

Wat doet de GGD?

Direct na het melden van infectieziekten nemen wij contact met je op. Bij een melding zoeken wij uit waar de besmetting vandaan komt en of er nog meer mensen besmet zijn. Als er aanleiding voor is, nemen wij maatregelen om meer besmettingen te voorkomen.

Tuberculose apart melden

Gevallen van tuberculose moet je apart melden.

Hepatitis B

Er geldt een meldingsplicht vanuit de behandelaar en het laboratorium voor een aantal infectieziekten, waaronder Hepatitis B. Het screenen op en vaccineren tegen deze infectieziekte ligt sinds december 2015 bij GGD Haaglanden. Meer informatie over het Hepatitis B spreekuur. 

Ebola

Ebola is een groep-A meldingsplichtige infectieziekte. Dit betekent dat al bij vermoeden melding bij de GGD verplicht is. De ebola-uitbraak, die in december 2013 in West-Afrika begon, vormt echter volgens de WHO geen medische noodsituatie van internationale betekenis meer.

 • Zorginstellingen, kinderopvang en scholen moeten de volgende situaties melden

  • Huiduitslag (vlekjes, pukkels, zweertjes): vanaf 2 gevallen binnen 2 weken in dezelfde groep.
  • Schurft (scabiës): vanaf 3 gevallen in dezelfde groep (bij scabiës crustosa – een zeer besmettelijke vorm van schurft – al bij 1 geval).
  • Braken en/of diarree: als er binnen 1 week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree. Voor de verschillende soorten instellingen gelden hiervoor verschillende meldcriteria. Deze criteria vind je in het Draaiboek Wet publieke gezondheid, artikel 26 melding instellingen (RIVM)(externe link). Wij adviseren je om al bij enkele gevallen contact met ons op te nemen. Want hoe sneller je de juiste maatregelen neemt, hoe groter de kans dat je het probleem zoveel mogelijk beperkt.
  • Geelzucht: vanaf 1 geval.
  • Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn: bijvoorbeeld meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

  Het gaat hier om instellingen waar kinderen, zieken of ouderen verblijven, zoals een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis, basisschool, kinderopvang of opvangcentra voor asielzoekers.

  Bekijk voor meer informatie het filmpje “GGD Infectieziekten en Kinderopvang”.

 • Meldingen buiten kantoortijd

  Voor spoedeisende vragen buiten kantooruren kunnen zorgprofessionals contact opnemen met de dienstdoend arts infectieziektebestrijding via de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden (MKA) op telefoonnummer (070) 353 96 05.

 • Wat gebeurt er na de melding?

  Naar aanleiding van de melding beoordelen wij of maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, zoals:

  • bron- en contactopsporing;
  • het geven van profylaxe (voorkomt ziekte) aan contacten;
  • het geven van voorlichting zoals adviezen over hygiëne;
  • het verrichten van aanvullende diagnostiek.

 

Open blok met informatie over Bereikbaarheid buiten kantooruren voor zorgprofessionals

Met spoedeisende vragen buiten kantoortijden kunnen zorgprofessionals via bovenstaand telefoonnummer contact opnemen met:

 

 • de dienstdoende arts infectieziektebestrijding
 • de lijkschouwer (forensische geneeskunde)