Boosterprik zonder afspraak mogelijk vanaf maandag 17 januari

Laatste update: 17 januari 2022

Leestijd: < 1 minuten

Vanaf maandag 17 januari kan iedereen van 18 jaar en ouder de boosterprik ook halen zonder afspraak. De boosterprik kan worden gegeven 3 maanden na de laatste vaccinatie of coronabesmetting. Wie zonder afspraak een boosterprik wil, kan terecht bij de vaste priklocaties in de regio.

Wachttijden

We geven ook nog vaccinaties op afspraak. Hierdoor kunnen er op de kleinere locaties wachtrijen ontstaan voor mensen die zonder afspraak komen. De Broodfabriek in Rijswijk is een XL-priklocatie, hier is de kans op wachtrijen gering.

Sluiting World Forum

De XXL-priklocatie World Forum is met ingang van maandag 17 januari gesloten. GGD Haaglanden heeft deze locatie gebruikt om de piek van de boostercampagne op te vangen. Dit is nu niet meer nodig.  Als u hier een afspraak heeft staan ná 17 januari wordt u gebeld voor een nieuwe afspraak op een andere locatie.

Kleinere priklocaties weer open

Tijdens de boostercampagne was een aantal kleinere priklocaties – zoals buurthuizen, stadsdeelkantoren en moskeeën – tijdelijk gesloten. Vanaf 24 januari gaan deze kleinere tijdelijke locaties in de regio weer open voor een eerste, tweede of boosterprik zonder afspraak.

We gaan ook weer specifieke doelgroepen benaderen zoals: EU-arbeidsmigranten, AZC’s, ongedocumenteerden, dak- en thuislozen, jongeren en mensen met een taalachterstand. Dit doen we in nauwe samenwerking met de gemeenten. Bij het fijnmazig vaccineren blijft GGD Haaglanden inspelen op specifieke wensen en behoeften op wijk- en doelgroepniveau. Samenwerking met gemeenten is daarvoor essentieel. Den Haag is geen Delft en Zoetermeer is geen Westland. Elke plaats en regio heeft verschillende populaties van niet-gevaccineerden.

Mobiele units en prikbus

Vanaf begin maart gaat GGD Haaglanden ook weer de wijken in met mobiele units en de prikbus. Dit is mede afhankelijk van weersomstandigheden. Een specifieke datum is nog niet bekend.