project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Infectieziekten melden

Meldingsplicht infectieziekten

Artsen, laboratia en instellingen hebben de wettelijke plicht infectieziekten te melden bij de GGD. Er zijn in Nederland 44 infectieziekten waarvoor dit geldt. Het RIVM beschrijft op haar website 4 groepen (A, B1, B2, C), waarvoor bepaalde maatregelen gelden om de bevolking te beschermen.

Meld een geval van infectieziekte:


 • via de Meldingskaart infectieziekten. Stuur het volledig ingevulde formulier op via e-mail of fax naar de afdeling Infectieziektebestrijding;
 • telefonisch aan onze afdeling Infectieziektebestrijding.


Meldingskaart infectieziekten (PDF, 65 kB)


Wat doet de GGD?

Direct na uw melding nemen wij contact met u op. Bij een melding zoeken wij uit waar de besmetting vandaan komt en of er nog meer mensen besmet zijn. Als er aanleiding voor is, nemen wij maatregelen om meer besmettingen te voorkomen.


Tuberculose apart melden

Gevallen van tuberculose moet u apart melden.


Hepatitis B

Er geldt een meldingsplicht vanuit de behandelaar en het laboratorium voor een aantal infectieziekten, waaronder Hepatitis B. Het screenen op en vaccineren tegen deze infectieziekte ligt sinds december 2015 bij GGD Haaglanden. Meer informatie over het Hepatitis B spreekuur.


Ebola

Ebola is een groep-A meldingsplichtige infectieziekte. Dit betekent dat al bij vermoeden melding bij de GGD verplicht is. De ebola-uitbraak, die in december 2013 in West-Afrika begon, vormt echter volgens de WHO geen medische noodsituatie van internationale betekenis meer. Meer informatie over ebola voor zorgprofessionals vindt u hier.


Zorgprofessionals moeten de volgende situaties melden

Zorgverleners (inclusief laboratoria) moeten volgens de Wet publieke gezondheid melding maken van A, B en C-ziekten. Houd hierbij rekening met het volgende:

 • humane infecties met aviair influenzavirus, difterie en rabiës dient u binnen 24 uur per telefoon te melden (ook in het weekend of op feestdagen);
 • een vermoeden van MERS-CoV, pokken, polio, SARS of virale hemorragische koorts dient u direct per telefoon te melden.

Meer informatie

Zorginstellingen, kinderopvang en scholen moeten de volgende situaties melden

 • Huiduitslag (vlekjes, pukkels, zweertjes): vanaf 2 gevallen binnen 2 weken in dezelfde groep.
 • Schurft (scabiës): vanaf 3 gevallen in dezelfde groep (bij scabiës crustosa - een zeer besmettelijke vorm van schurft - al bij 1 geval).
 • Braken en/of diarree: als er binnen 1 week meerdere personen zijn met klachten van braken en/of diarree. Voor de verschillende soorten instellingen gelden hiervoor verschillende meldcriteria. Deze criteria vindt u in het Draaiboek Wet publieke gezondheid, artikel 26 melding instellingen (RIVM). Wij adviseren u om al bij enkele gevallen contact met ons op te nemen. Want hoe sneller u de juiste maatregelen neemt, hoe groter de kans dat u het probleem zoveel mogelijk beperkt.
 • Geelzucht: vanaf 1 geval.
 • Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn: bijvoorbeeld meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

Het gaat hier om instellingen waar kinderen, zieken of ouderen verblijven, zoals een ziekenhuis, verzorgings- of verpleeghuis, basisschool, kinderopvang of opvangcentra voor asielzoekers.

Bekijk voor meer informatie het filmpje "GGD Infectieziekten en Kinderopvang".


Meldingen buiten kantoortijd

Voor spoedeisende vragen buiten kantooruren kunnen zorgprofessionals contact opnemen met de dienstdoend arts infectieziektebestrijding via de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden (MKA) op telefoonnummer (070) 353 96 05.

Wat gebeurt er na de melding?

Naar aanleiding van de melding beoordelen wij of maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, zoals:

 • bron- en contactopsporing;
 • het geven van profylaxe (voorkomt ziekte) aan contacten;
 • het geven van voorlichting zoals adviezen over hygiëne;
 • het verrichten van aanvullende diagnostiek.

Vragen en advies

U kunt ook terecht bij de afdeling Infectieziektebestrijding voor informatie of advies over besmettelijke ziekten. We vertellen u graag welke maatregelen u kunt nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Op de website van het RIVM vindt u meer informatie: