project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Infectieziekten kinderopvang

Handelen bij een ziek kind op de kinderopvang

Infectieziekten op de kinderopvang vormen een risico voor andere kinderen en de groepsleiding. Onder andere krentenbaard, diarree en roodvonk zijn besmettelijk. Werkt u in de kinderopvang en krijgt u te maken met een infectieziekte? Meld dit dan bij onze afdeling Infectieziektebestrijding.

Meldingsplicht infectieziekten

Voor kinderopvang en scholen geldt een meldingsplicht bij de GGD. Zij moeten laten weten wanneer opvallend veel kinderen of personeelsleden ziek zijn door een infectieziekte.


Overleg met ons

Bij een kind met een infectieziekte binnen de kinderopvang is het advies soms:

  • ouders van andere kinderen te waarschuwen;
  • het zieke kind tijdelijk van de kinderopvang te weren.


Overleg in bovenstaande gevallen eerst met ons. Wij weten welke maatregelen eventueel nodig zijn. Als het nodig is andere ouders te informeren, kunnen wij een informatiebrief opstellen. De kinderopvang verspreidt de brief.


Vragen of melden

Voor vragen en/of meldingen over infectieziekten en hygiëne, neemt u contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding.

Bekijk voor meer informatie het filmpje "GGD Infectieziekten en Kinderopvang"