Achtergrondafbeelding
Refereerbijeenkomst dinsdag 19 april 2022

Kijk mee, dit doet A&C!

De afdeling Advies & Coördinatie (A&C) zet zich binnen onze organisatie breed in als adviseur, verbinder en coördinator. Ze bewaakt processen, deskundigheid en kwaliteit en is adviseur in het politiek-bestuurlijke veld. Daarnaast bemensen we de processen op klachten, VIM en houden we ons bezig met heldere communicatie in brede zin Leidend daarbij is de Visie 2030.

Natuurlijk is een goede samenwerking hierbij belangrijk, maar wat doen we nou precies? Hoog tijd om daar achter te komen!

In deze Haagse Praat pakken de collega’s van A&C het digitale podium om jullie daarin mee te nemen, zodat we nog beter vorm en inhoud kunnen geven aan alle activiteiten in het speelveld van de Publieke Gezondheid in Haaglanden.

Sprekers

  • Algemene inleiding: Erica Vlagsma, afdelingshoofd A&C
  • Beleidsadvisering: Beleidsadviseur nnb
  • Communicatie: Nikki Vader, Manager communicatie
  • Kwaliteitsbeleid: Bibeth Gerretsen, kwaliteitscoördinator; Sonja Faber, coördinator O+O
  • Crisisorganisatie: Thomas Eckhardt, arts, MPH, Medisch Directie Adviseur, Coördinator crisisorganisatie, Strategisch Adviseur VRH

Werkvormen

Presentatie / casusbespreking / quiz / stellingen

Leerdoelen

De deelnemer

  • heeft na afloop kennis van de mogelijkheden en kansen die de collega’s van A&C bieden voor de gehele GGD;
  • heeft na afloop inzicht in de gang van zaken rondom beleidsadvisering en de samenwerking binnen de organisatie en met de gemeenten;
  • heeft na afloop inzicht in de Crisisorganisatie en de activiteiten die worden georganiseerd ten behoeve van OTO;
  • kent na afloop de uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid inclusief de procedure m.b.t. het verbeteren van werkprocessen door middel van de VIM-procedure en de klachtenprocedure;
  • kent na afloop de communicatiestrategie van de organisatie en de rol die zij hier zelf in kunnen vervullen.

Locatie

Online via MS Teams