Achtergrondafbeelding
Refereerbijeenkomst donderdag 17 maart 2022

Een gezonde leefomgeving voor iedereen

Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid. Bewoners ervaren een gezonde leefomgeving als prettig: gezonde keuzes zijn makkelijk en de negatieve invloed op de gezondheid is zo klein mogelijk. De sociale omgeving is ook van invloed op gezondheid, maar in deze bijeenkomst gaat het vooral om de fysieke omgeving.

Inhoud

Het belang van een gezonde leefomgeving is door de coronacrisis nog duidelijker geworden: de al aanwezige ongelijke verdeling van kansen is hierdoor nog versterkt. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsbescherming als om gezondheidsbevordering.

 • Gezondheidsbescherming: Een ongezond binnen- en buitenmilieu veroorzaakt 4% van de ziektelast in Nederland. Luchtverontreiniging is de belangrijkste oorzaak. Lokaal kan dit oplopen tot meer dan 10%, zeker in onze regio. In deze bijeenkomst komen de thema’s luchtverontreiniging, geluid, klimaat (hitte) en binnenmilieu aan de orde.
 • Gezondheidsbevordering: de inrichting van de fysieke leefomgeving kan een belangrijke positieve bijdrage leveren. We gaan o.a. in op de thema’s groen, bewegen, voeding envoorzieningen.

Alle kennis over de relatie tussen de fysieke omgeving en gezondheid komt samen in opgaven op het gebied van omgevingsbeleid, gebiedsontwikkeling, bouwplannen, e.d. We gaan in op de betekenis van integraal advies op het gebied van gezondheid en op de dilemma’s die hierbij kunnen spelen.

Sprekers

 • Hans Jansen, senior adviseur milieu en gezondheid GGD Haaglanden
 • Janneke Mikkers, adviseur milieu en gezondheid GGD Haaglanden
 • Steven Westbroek, adviseur gezonde leefomgeving GGD Haaglanden
 • Lucy van Dieijen, adviseur gezonde leefomgeving GGD Haaglanden

Werkvormen

 • Presentaties aan deelnemers (plenair) met gelegenheid tot vragen/discussie
 • Inzet Mentimeter voor ophalen reacties deelnemers
 • Casusbespreking

Leerdoelen

De deelnemer:

 • weet na afloop wat het begrip ‘gezonde leefomgeving’ in theorie en praktijk betekent;
 • heeft inzicht in de negatieve gezondheidseffecten van enkele belangrijke milieufactoren en de positieve bijdrage die de inrichting van de leefomgeving kan leveren aan de gezondheid;
 • kan zich aan de hand van een casus een beeld vormen wat integrale advisering over een gezonde leefomgeving in de praktijk inhoudt en wat de rol van de GGD is bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Locatie

Online via MS Teams

Presentaties

Gefilterd op:

Factsheet mondgezondheid bij zwangere vrouwen

PDF Document|304 KB
Download Download bestand: Factsheet mondgezondheid bij zwangere vrouwen.PDF Document

Samenvatting – Evaluatie dak-en thuislozenopvang Sportlaan

PDF Document|102 KB
Download Download bestand: Samenvatting – Evaluatie dak-en thuislozenopvang Sportlaan.PDF Document

Evaluatie dak-en thuislozenopvang Sportlaan

PDF Document|490 KB
Download Download bestand: Evaluatie dak-en thuislozenopvang Sportlaan.PDF Document

De rol van huisartsen bij suïcidepreventie

PDF Document|163 KB
Download Download bestand: De rol van huisartsen bij suïcidepreventie.PDF Document

Opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels

PDF Document|504 KB
Download Download bestand: Opvang van dak- en thuislozen in Haagse hotels.PDF Document

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/public_html/wp-content/themes/stuurlui/blocks/_global/download-card.php on line 4

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/public_html/wp-content/themes/stuurlui/blocks/_global/download-card.php on line 6

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/public_html/wp-content/themes/stuurlui/blocks/_global/download-card.php on line 8

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/public_html/wp-content/themes/stuurlui/blocks/_global/download-card.php on line 8

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/public_html/wp-content/themes/stuurlui/blocks/_global/download-card.php on line 12

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/public_html/wp-content/themes/stuurlui/blocks/_global/download-card.php on line 17

Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden

|
Download Download bestand: Begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden.