Achtergrondafbeelding
Refereerbijeenkomst - dinsdag 19 januari 2021 van 16.00-18.00 uur

Haagse Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger

Waarom zijn die eerste 1000 dagen van een kinderleven zo belangrijk?!

Inhoud

Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en mentale problemen op latere leeftijd. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals actief begeleiding aanbieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door de dagelijkse leefwereld van de cliënt te verkennen wordt duidelijk welke vragen, emoties, ideeën en drempels er daar bij hen over bestaan.

We ondersteunen vrouwen en mannen die vrijwel altijd al in beeld zijn van de hulpverlening. Een bewuste keuze maken of je nu al wel, of nu nog niet zwanger wil worden, geeft letterlijk regie op de loop van je leven.

Haagse Kansrijke Start

Sinds 2012 werken gynaecologen, verloskundigen, kraamorganisaties, het CJG jeugdgezondheidszorg en GGD Haaglanden samen. Deze samenwerking binnen de publieke gezondheidszorg en medische geboortezorg resulteerde vooral in een opvallende daling in de perinatale sterfte in de lage SES wijken van 14.3 op de 1000 geboortes naar 10.7.

Sinds de start maken de beroepsgroepen ook werkafspraken samen met het sociale domein Verloskundigen signaleren eerder kwetsbare zwangere vrouwen en brengen hen in contact met het CJG/JGZ. Landelijk is het programma ‘kansrijke start’ gelanceerd om de kansen op een gezonde ontwikkeling van kinderen te vergroten.

De Haagse Aanpak Perinatale gezondheid bood een basis om uit te groeien tot de Haagse Kansrijke start.

De ambitie van een Haagse Kansrijke Start is dat alle ongeveer 6500 Haagse kinderen gezond geboren worden en de meest optimale start krijgen in die eerste 1000 dagen zodat zij zich zo gezond en veilig mogelijk kunnen ontwikkelen tot een volwassene.

Sprekers

  • M. Sterker, programma manager Haagse Kansrijke Start
  • E. Blom-Voorwinden, kinderverpleegkundige en projectleider Haagse Kansrijke Start actielijn 2 en 3
  • N. Mimica, Projectleider Haagse Kansrijke Start actielijn 1
  • M. Geers, inhoudelijk coördinator Nu Niet Zwanger

Leerdoelen

De deelnemer:

  • heeft na afloop kennis van het landelijk en lokaal programma Kansrijke Start.
  • heeft na afloop inzicht in de doelgroep (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie en heeft inzicht wat de gevolgen van een sub-optimale start in de eerste 1000 dagen van het jonge kind.
  • kent na afloop het doel en de werkwijze van Nu Niet Zwanger en heeft kunnen kennismaken met de Nu Niet Zwanger Methodiek.
  • weet na afloop hoe Nu Niet Zwanger toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk en weet wie hij/zij kan benaderen voor een eventuele aanmelding.
  • geeft na afloop aan dat de opgedane kennis m.b.t het belang van de eerste 1000 dagen toepasbaar is in zijn werksituatie.
  • kan aan de hand van een middels een oefening tonen hoe gezinnen in een kwetsbare positie met Kansrijke Start gebaat zouden zijn.

Werkvormen

Presentaties, quiz en storytelling.

Presentaties

Presentatie Haagse Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger

Locatie

Online via MS-Teams.