project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Filosofie van de publieke gezondheid

Refereerbijeenkomst - dinsdag 10 november 2020 van 16.00-18.00 uur

Filosofie van de publieke gezondheid is inmiddels een omvangrijke zelfstandige discipline Er wordt nagedacht over een aantal thema’s in de samenleving, over wat publieke gezondheid eigenlijk is en wat de effecten zijn van de publieke gezondheidszorg op de levens en vrijheden van burgers.

Vrijheid en de verantwoordelijkheden van zowel burgers als overheid in een democratische rechtsstaat waarin sturing noodzakelijk is. En dat terwijl er een enorme diversiteit is en respect voor autonomie een belangrijk principe.


Deze thema’s zullen kort aan bod komen in de presentatie, waarna voorbeelden en ideeën zullen worden uitgewisseld, en tot slot de balans zal worden opgemaakt m.b.t. de uitdagingen die de GGD Haaglanden op dit vlak heeft.


Locatie

Online, op uitnodiging via MS-Teams


Spreker

  • Tom (T.T.M.) Maassen

Leerdoelen

De deelnemer:

  • heeft na afloop kennis van een aantal ethische/filosofische spanningsvelden van de publieke gezondheidszorg.
  • heeft na afloop inzicht in de wijze waarop deze spanningsvelden doorwerken in de eigen werkzaamheden.
  • kan in eigen woorden vertellen wat voor de GGD Haaglanden de morele uitdagingen zijn op het vlak van publieke gezondheid, en tevens hoe hij/zij hierop kan anticiperen.

Werkvormen

Korte presentatie en groepsdiscussie


Literatuur

Klasien Horstman, De hele wereld draait om betekenisgeving, in: ZonMw-signalement over zingeving in zorg (2016) www.klasienhorstman.nl/images/downloads/2016-KlasienHorstman-BijdrageZonMw-ZingevingInDeZorg.pdf