project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Euthanasie, hoe is een goede dood geregeld?

Refereerbijeenkomst - donderdag, 10 december van 16.00-18.00 uur

Beschrijving/inhoud:

 • Korte uitleg over de lijkschouw in het algemeen en het onderscheid natuurlijk versus niet natuurlijk overlijden
 • De geschiedenis van de euthanasie in Nederland en de huidige wet en regelgeving mbt euthanasie
 • Het verloop van een euthanasieprocedure vanaf aanvraag door een patiënt tot en met uitvoering, (inclusief consult en uitleg over de SCEN arts, de methode van uitvoering en werkingswijze van de gebruikte middelen) door een (behandelend) arts en afhandeling van de procedure door de forensisch arts
 • Uitleg over de werkwijze van het Expertise centrum euthanasie, voorheen de levenseindekliniek
 • Daaruit voorvloeiend voorbeelden/casuistiek over meer ingewikkelde indicaties en eventuele (juridische) consequenties voor de betrokken arts
 • Bespreken van Statistieken mbt euthanasie in de regio Haaglanden versus de rest van Nederland, waarbij de meest voorkomende indicaties voor euthanasie en de vraag/vooroordeel of er voorkeursdagen en tijden bestaan tav het plannen van een euthanasieHoe is euthanasie elders in de wereld geregeld (of niet)
 • Discussie


Geraadpleegde bronnen

Onder andere CBS, formatus, wetgeving, KNMG richtlijnen, expertise centrum euthanasie.


Sprekers

 

 • drs. G. van den Berg, forensisch arts FMG, van 2006 t/m 2014 werkzaam als forensisch arts bij de GGD Hollands Noorden, vanaf 2015 tot heden werkzaam als forensisch arts bij de GGD Haaglanden.


Leerdoelen

De deelnemer:

 • heeft na afloop kennis van de regelgeving van een euthanasieprocedure in Nederland
 • heeft na afloop inzicht in de dagelijkse praktijk mbt een euthanasieprocedure, de haken, ogen, problemen en misverstanden.
 • kent na afloop de procedure m.b.t. het aanvragen en uitvoeren van een euthanasie


Presentaties

Euthanasie (Erik Huisman) (PPTX, 4 MB)

Euthanasie (G.H. van den Berg) (PPTX, 775 kB)


Werkvormen

Voornamelijk in doceervorm gebruik makend van een powerpoint presentatie met ruimte voor vragen gedurende de presentatie en afsluitend eventueel discussie nav vragen of probleemstellingen.


locatie

Online


Video