Bereikbaarheid buiten kantooruren voor zorgprofessionals

Met spoedeisende vragen buiten kantoortijden kunnen zorgprofessionals via telefoonnummer (070) 353 96 05 contact opnemen met:

  • de dienstdoende arts infectieziektebestrijding
  • de lijkschouwer (forensische geneeskunde)