project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Spreekuur Hepatitis B

Sinds december 2015 heeft GGD Haaglanden een infectieziektespreekuur, speciaal gericht op Hepatitis B. Dit spreekuur zorgt voor een direct contact tussen de GGD, Hepatitis B-patiënten en mensen uit hun directe omgeving.

In Nederland geldt een meldingsplicht vanuit de behandelaar (bijvoorbeeld de huisarts) en het laboratorium voor een aantal infectieziekten. Hepatitis B is 1 van de meest voorkomende meldingen in de grote steden. Het screenen op en vaccineren tegen Hepatitis B was tot december 2015 een taak van de huisartsen in onze regio. Nu ligt deze taak dus bij GGD Haaglanden.

Onderzoek

Onze afdeling Infectieziektebestrijding voert preventieve werkzaamheden uit op het gebied van infectieziekten, zoals Hepatitis B. Bij iedere melding voeren we een bron- en contactonderzoek uit. Dit betekent dat we nagaan met wie de patiënt contact heeft gehad. Zo brengen we in kaart wie hierdoor risico loopt op besmetting. Denk bijvoorbeeld aan partners, kinderen, huisgenoten en familieleden van de patiënt. Deze mensen krijgen ook een uitnodiging voor het Hepatitis B-spreekuur.

Spreekuur

Op dit nieuwe infectieziektespreekuur bieden we zorg op maat.

  • Een verpleegkundige neemt zo nodig direct bloed af of geeft vaccinaties ter bescherming. Zo kunnen we voorkomen dat een Hepatitis B-patiënt anderen in zijn of haar omgeving besmet.
  • Daarnaast geven we voorlichting. Dit is belangrijk om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook voorkomen we hiermee onnodige onrust.

Wat is Hepatitis B?

Hepatitis B is een leverziekte, die mensen vaak jarenlang bij zich kunnen dragen, zonder dat zij klachten hebben. Als iemand een bestaande infectie heeft, kunnen we dit tijdig vaststellen en kan een behandeling plaatsvinden. Hierdoor kan schade van de lever voorkomen of beperkt worden .

Meer informatie

GGD Haaglanden zorgt voor begeleiding en voorlichting aan de patiënt en zijn contacten. De huisarts en specialist dragen zorg voor het vervolgtraject voor mensen met een Hepatitis B-infectie.

Meer weten over infectieziekten en onze afdeling Infectieziektebestrijding? Kijk voor meer informatie in de rubriek Bezorgd.

Bent u professional? U vindt meer informatie in de rubriek Melden.