project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Nieuwe directeur Publieke Gezondheid

Annette de Boer is benoemd tot nieuwe directeur Publieke Gezondheid bij de gemeenschappelijke regeling GGD-Veilig Thuis Haaglanden en directeur uitvoeringsorganisatie GGD bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) van de gemeente Den Haag. Net als vertrekkend directeur Ton van Dijk krijgt zij de leiding over GGD Haaglanden, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de Geneeskundige Meldkamer. Zij start per 3 juni 2019.

Annette de Boer

De Boer is van oorsprong epidemioloog en werkte als manager bij het RIVM. De laatste 7 jaar was ze adviseur bij Berenschot. Zij deed opdrachten op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. Ook werkte zij voor departementen, GGD’s en zorginstellingen.


‘In deze nieuwe functie wil ik ervoor zorgen dat de verschillen in gezondheid tussen bevolkingsgroepen minder groot worden. Ik geloof in preventie als een belangrijk middel,’ aldus De Boer.


GGD Haaglanden, GHOR en de Geneeskundige Meldkamer werken voor 9 gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.