background image
Doktersassistente/verpleegkundige

Medisch medewerker infectieziektebestrijding

Laatste update: 25 mei 2023

Als medisch medewerker (niveau 4) heb jij een grote rol in het afhandelen van meldingen van infectieziekten. Er komt een telefoontje binnen van een vrouw die gebeten is door een hond in Turkije. Jij beoordeelt aan welke professional je dit telefoontje doorzet en ondersteunt in het afhandelen ervan door bijvoorbeeld de verslaglegging in het dossier of het geven van een vaccinatie.

Wat ga je doen?

Als medisch medewerker Infectieziektebestrijding (IZB) ga jij een nieuwe functie vervullen binnen het team Infectieziektebestrijding van GGD Haaglanden. Dit betekent dat de invulling van de functie niet vastomlijnd is en dat jij dit deels naar eigen inzicht en in overleg met de betrokken collega’s, mag vormgeven. Je ondersteunt en werkt nauw samen met de hbo-verpleegkundige en gaat een inhoudelijke bijdrage leveren aan de bestrijding van infectieziekten, waardoor verdere verspreiding wordt voorkomen.

Je start je dag met het dagelijkse ochtendoverleg met o.a. artsen en verpleegkundigen waarin besproken wordt wie welke melding oppakt. Na een goede inwerkperiode bestaat de mogelijkheid om zelfstandig laag complexe meldingen te verwerken en af te handelen. Dit houdt in dat je bron- en contactonderzoek verricht, (medische)vragenlijsten afneemt en adviezen geeft. Daarnaast verricht je medische handelingen zoals bv het toedienen van vaccinaties.

Je taken bestaan voornamelijk uit:

  • triageren en beantwoorden van telefonische (medische) vragen en binnenkomende mail;
  • zelfstandig afhandelen van goed geprotocolleerde meldingen van infectieziekten;
  • ondersteunen bij complexere meldingen en/of uitbraken van infectieziekten;
  • geven van voorlichting, begeleiding en adviezen aan burgers, instellingen en maatschappelijke organisaties bij laag complexe zorgvragen;
  • onderhouden van contact met ketenpartners (huisartsen, specialisten, scholen, kinderdagverblijven) over lopende casuïstiek;
  • verrichten van medisch technische handelingen, o.a. het klaarmaken en toedienen van vaccinaties en venapuncties;
  • registreren van privacygevoelige informatie in het digitale medische dossier;
  • op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het vakgebied door het bijwonen en meewerken aan interne bijscholing en casuïstiekbespreking en deelnemen aan relevante werkgroepen en projecten.

De komende periode zal de pandemische paraatheid en de versterking op het gebied van infectieziektebestrijding een grote rol spelen binnen onze organisatie. Als medisch medewerker ga je ook een bijdrage leveren aan deze uitdaging.

Meer weten?