background image
Luchtkwaliteitmetingen door bewoners

Proefprojecten in Den Haag

Laatste update: 30 mei 2022

Leestijd: 3 minuten

Steeds meer bewoners zijn bezorgd over de luchtkwaliteit in hun omgeving of geïnteresseerd in het meten hiervan. Veel inwoners van Nederland en Vlaanderen willen dan ook graag zelf de luchtkwaliteit kunnen meten en kijken wat ze kunnen bijdragen aan gezonde lucht. GGD Haaglanden heeft binnen het project ‘zuivere lucht’ bewonersgroepen begeleid in het uitvoeren van luchtmetingen in hun omgeving.

Hieronder vind je de resultaten van ons project. We geven tips om zelf aan de slag te gaan.

Meer informatie

 • Scheveningen (voorjaar 2019)

  In het voorjaar van 2019 hebben bewoners onder begeleiding van GGD Haaglanden 2 maanden lang de luchtkwaliteit gemeten rondom de haven van Scheveningen. De aanleiding van dit proefproject was de vraag van bewoners om meer inzicht te verkrijgen in de luchtvervuiling rondom de haven door schepen. In september zijn de resultaten van deze metingen gepresenteerd aan de bewoners. De resultaten waren helaas niet van voldoende kwaliteit om iets te zeggen over de luchtkwaliteit rondom het havengebied. De opzet van de proef bleek te ingewikkeld.

 • Escamp (winter 2020)

  De duurzaamheidscommissie van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van een hoog appartementencomplex bij een kruispunt van drukke wegen in het stadsdeel Escamp in Den Haag is geïnteresseerd in luchtkwaliteit. Van december 2019 tot en met februari 2020 hebben we met sensoren op verschillende verdiepingen (1, 3, 6 en 9) gemeten. We wilden weten of de luchtkwaliteit op de bovenste verdieping beter was dan op de laagste verdieping. We hebben de luchtkwaliteit bepaald door zowel het fijnstof als stikstofdioxide in de lucht te meten. Per week zijn de gemiddelde concentraties met elkaar vergeleken.

  Uit de fijnstofmetingen blijkt dat we niet kunnen vaststellen dat de luchtkwaliteit op de hoogste etages beter is. De hoeveelheid van de allerkleinste fijnstofdeeltjes lijkt zelfs hoger te zijn bij de bovenste verdieping. We kunnen met 1 meetperiode met sensoren niet zeggen of het echt zo is. Daarvoor is de kwaliteit van de sensoren niet goed genoeg. In de ochtend- en avondspits was niet meer fijnstof te meten dan tijdens de rest van de dag. Bij 2 stikstofdioxide-sensoren konden we zien dat de concentraties tijdens de spits wat hoger zijn dan daarbuiten. We konden geen verschil zien tussen de verdiepingen. Met de sensoren kunnen we op dit moment niets zeggen over de hoeveelheid luchtvervuiling. We kunnen alleen vergelijken met een andere plek of ander tijdstip om te zien of het meer of minder is.

 • Evaluatie en geleerde lessen

  Tijdens de 2 projecten met bewoners hebben we veel geleerd over het meten met sensoren samen met bewoners. Deze tips willen we meegeven als je zelf aan de slag gaat.
  • Kies een eenvoudig doel. Kijk of de sensoren geschikt zijn om dit doel te behalen.
  • Om te weten of wat je meet ook juist is, kun je een sensor naast een officieel meetstation hangen. Wil je alleen een trend weten, dan is dit niet nodig
  • Zet alle sensoren aan het begin en het einde van de meetperiode naast elkaar in vergelijkbare omstandigheden als tijdens de meting.
  • Het interpreteren van meetresultaten is niet eenvoudig. Kijk op samenvoorzuiverelucht.eu of www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl voor meer informatie.
  • De luchtkwaliteit per dag verschilt enorm. Om de luchtkwaliteit te vergelijken kun je bijvoorbeeld weekgemiddelden berekenen.
  • De sensoren voor fijnstof zijn vaak gevoelig voor hoge luchtvochtigheid. Daarvoor moeten ze gecorrigeerd worden. Op de website van het RIVM vind je meer informatie.
  • Een goed alternatief voor meten zijn modelberekeningen. Deze vind je bijvoorbeeld op www.atlasleefomgeving.nl bij ‘check je plek’.

  Wil je zelf luchtkwaliteit meten?

  Onze projectperiode zit er helaas op. Je kunt wel zelf aan de slag gaan. Kijk voor meer informatie op deze websites:
  samenvoorzuiverelucht.eu: leer stap voor stap om zelf luchtkwaliteit te meten. Deze website is ontwikkeld binnen het project Zuivere lucht.
  www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl (RIVM) heeft onder andere een dataportaal om zelf data te uploaden.