background image

Veel gestelde vragen Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Laatste update: 31 augustus 2023

GGD Haaglanden heeft in het voorjaar van 2023 alle middelbare scholen benaderd met de vraag of zij een vragenlijst willen uitzetten onder hun scholieren in klas 2 en 4. In dit onderzoek staan de gezondheid en het welzijn van de jongeren centraal.

Veelgestelde vragen

 • Waarom krijgen de jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst thuis in te vullen?

  Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit gezamenlijk op school wordt gedaan in de klas dan wanneer ze dat thuis moeten doen. Het geeft dus een betere respons.

  Ook voorkómen we zo dat ouders ‘meekijken’ bij het invullen. We willen echt dat jongeren 100% eerlijk kunnen zijn, ook over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken, drugs en seksualiteit.

 • Moeten ouders/verzorgers toestemming geven?

  Zowel ouders/verzorgers als leerlingen ontvangen van school enkele weken voor het onderzoek informatie over het onderzoek.

  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Ouders/verzorgers kunnen bij de school aangeven als zij niet willen dat het kind aan het onderzoek deelneemt. Ook als een leerling zelf niet mee wil doen, dan kan hij of zij dit (ter plekke) aangeven. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen aan het onderzoek.

 • Hoe zit het met de privacy van leerlingen?

  Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld.

  In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. De GGD vraagt alleen de postcode (6 tekens), zodat de GGD de gegevens op gemeenteniveau kan analyseren en indien mogelijk op wijkniveau. Voor elk onderzoek is het verplicht om een privacyverklaring op te stellen.

 • Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

  Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende beveiligingsmaatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen hun vragenlijst invullen. Er wordt een unieke link voor alle klassen gebruikt. Nergens moet naam of adres worden ingevuld, alleen de 6 cijfers en letters van de postcode.

 • Hoe veilig is het systeem dat jullie gebruiken voor de vragenlijst?

  De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is een landelijk onderzoek met een samenwerking van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland. De vragenlijst is geprogrammeerd door Research 2Evolve (ISO 27001 gecertificeerd). Het softwarepakket voor de online vragenlijst is Survalyzer.

  De vragenlijst voor de Gezondheidsmonitor jeugd wordt extern gehost op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server. De beveiliging van de server wordt regelmatig getest met een pen & hacktest door een gespecialiseerde externe partij. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en Research 2Evolve hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Wat hebben leerlingen zelf aan deze Gezondheidsmonitor?

  Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde leefstijl. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst gewezen op websites met goede en betrouwbare informatie.

 • Hoe heeft de GGD middelbare scholen geselecteerd voor de Gezondheidsmonitor 2023?

  Alle middelbare scholen van het regulier onderwijs en praktijkonderwijs zijn benaderd om mee te doen. 51% van de scholen heeft voor de zomervakantie toegezegd om mee te doen.

  Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer veel scholen meedoen kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe beter er beleid kan worden gemaakt.

 • De GGD doet toch al ieder jaar onderzoek? Wat is het verschil met ‘Gezond Leven, Check het Even’ van de Jeugdgezondheidszorg?

  De GGD is wettelijk verplicht om de gezondheidstoestand van individuele jongeren te volgen en advies en begeleiding te geven.

  Ieder jaar vullen jongeren op de meeste scholen in de onderbouw en in de bovenbouw een digitale vragenlijst is. Het hangt af van de school en het type onderwijs of een jongere aan de beurt is in klas 1 en 3, of in klas 2 en 4. Deze vragenlijsten zijn niet anoniem. De jeugdverpleegkundigen kunnen de jongeren met problemen of vragen dan helpen en informatie geven.

  De GGD is ook wettelijk verplicht om elke 4 jaar inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking te geven. De Gezondheidsmonitor Jeugd is hier een onderdeel van. Deze monitor is anoniem.

 • Wanneer komen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 beschikbaar?

  GGD’en en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) presenteren de verzamelde gegevens medio 2024.

  • Het RIVM publiceert de gegevens op volksgezondheidenzorg.info en RIVM Statline.
  • GGD Haaglanden presenteert de cijfers op 2 verschillende manieren.
   • De school krijgt in het voorjaar van 2024 een schoolprofiel met daarin de gemiddelde resultaten. Met dit profiel krijgt de school een indruk van de leefstijl en gezondheid van de leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. Ook krijgt de school een indruk van hoe de leerlingen de sfeer op school ervaren. De school is eigenaar van dit schoolprofiel en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen zien.
   • Gemeenten en andere organisaties gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren. De gegevens voor gemeenten en andere organisaties komen medio 2024 op het dashboard van de GGD Haaglanden te staan: www.gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl Tot die tijd staan daar de resultaten van 2021.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd

Algemene informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Lees meer over Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Privacyverklaring

Privacyverklaring GMJ 2023
Lees meer over Privacyverklaring GMJ 2023