Onderzoek

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022

Laatste update: 13 september 2022

 

Hoe gaat het met u? GGD Gezondheidsmonitor 2022

Het coronavirus beheerste de afgelopen 2,5 jaar ons leven. Ook voor de inwoners van de regio Haaglanden heeft deze periode veel gevolgen. In opdracht van het ministerie VWS brengen de GGD’en daarom de invloed van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners in kaart. Dit doen zij door middel van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Dit is een landelijk onderzoek, dat loopt van 9 september tot en met 9 december 2022.

 • Wie kunnen er meedoen aan het onderzoek

  Alle mensen van 18 jaar of ouder die in Nederland wonen, kunnen een uitnodiging ontvangen per post. Of iemand wel of geen uitnodiging ontvangt is volledig willekeurig. Mensen die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen helaas niet meedoen met dit onderzoek. Als u een uitnodiging heeft ontvangen, kunt u via de link in de brief de vragenlijst beantwoorden. U kunt ook een papieren vragenlijst aanvragen als u dit prettiger vindt.

 • Informatie over het onderzoek

  De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 is een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. Van 9 september tot en met 9 december 2022 hebben volwassenen en ouderen die een uitnodiging hebben ontvangen, de kans om de vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst geven mensen antwoorden op vragen over gezondheid, leefstijl, eenzaamheid, maar ook de invloed van de coronacrisis op hun welzijn.

  De GGD’en voeren het onderzoek uit in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens het onderzoek werken we samen met GGD GHOR, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

 • Deelname aan het onderzoek

  Het is belangrijk dat voldoende mensen de vragenlijst invullen. Door het invullen van de vragenlijst helpen ze zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. De informatie is namelijk voor gemeenten belangrijk voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun inwoners.

  U kunt de vragenlijst digitaal of op papier invullen. Dat kost ongeveer 20 tot 30 minuten. De tijd verschilt per persoon, en ook met de vragen die beantwoord worden.

  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek wordt anoniem uitgevoerd.

  Heeft u vragen over uw privacy in dit onderzoek? Lees dan onze Privacyverklaring.

 • Resultaten van het onderzoek

  De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn in de zomer van 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen en ouderen en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen de Rijksoverheid en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van volwassenen en ouderen.

Heeft u vragen over het onderzoek?

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via gezondheidsmonitor@ggdhaaglanden.nl.