project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Zorg aan ongedocumenteerden

Informatie voor Haagse huisartsen

Huisartsen in Den Haag komen in hun praktijk mogelijk ook patiënten zonder verblijfsvergunning tegen. Vaak hebben deze patiënten problemen op meerdere terreinen. Hier vindt u meer informatie over de (medische) zorg voor ongedocumenteerden.


Vergoeding medisch noodzakelijke zorg

Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen zich in Nederland niet verzekeren tegen ziektekosten. Via het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vergoedt de overheid (een deel van) de medisch noodzakelijke zorg voor deze groep.

Meer informatie vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor.

Apotheekzorg

Apotheek Hobbemaplein is gecontracteerd voor de levering van medicatie aan onverzekerbare vreemdelingen. Zij moeten hiervoor wel een eigen bijdrage betalen van 5 euro per geneesmiddel (uitgezonderd weekverpakkingen). Om de kosten voor de patiënt niet te hoog te maken, kunnen artsen voor maximaal 3 maanden medicatie voorschrijven. Voor patiënten die dit niet kunnen betalen en hierdoor mogelijk geen medicatie gaan gebruiken, is er een speciale vergoedingsregeling. Hierover zijn er afspraken gemaakt met de apotheek en steunorganisaties, met subsidie vanuit de gemeente.

Contactgegevens
Apotheek Hobbemaplein
Hobbemaplein 8
2526 JA Den Haag
Tel: (070) 388 57 80
Fax: (070) 389 89 54

Verbeterde toegankelijkheid GGZ-zorg

Goede psychiatrische behandeling is er ook voor onverzekerbare ongedocumenteerden. Patiënten met psychiatrische klachten in Den Haag kunnen door de huisarts/medisch specialist verwezen worden naar het Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Parnassia (TOP-team). Wanneer er sprake is van medisch noodzakelijke zorg wordt er een intake gepland of wordt de patiënt verwezen naar de juiste afdeling binnen de Parnassia Groep.

Aanmelden

Verwijsbrief
Voor alle patiënten (en dus ook voor ongedocumenteerden) is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist nodig. Naast de verwijsbrief wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het aanmeldformulier. Op de verwijsbrief moet worden vermeld dat er wordt verwezen voor 'gespecialiseerde GGZ'. Artsen kunnen de verwijsbrief en het ingevulde aanmeldformulier van TOP mailen naar: AanmeldingTOP@parnassiagroep.nl.

Balie TOP-team
Patiënten kunnen zich met de verwijsbrief ook melden bij de balie van het TOP-team. De baliemedewerker vult dan samen met de patiënt een TOP-aanmeldformulier in, waarmee deze aangemeld wordt voor het wekelijkse (op donderdag) aanmeld/intake overleg. Daarna wordt de patiënt uitgenodigd.

Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Parnassia (TOP-team)
Zoutkeetsingel 40
2512 HN Den Haag
Tel: (088) 357 55 33

Aanmeldformulier TOP (DOC, 108 kB)

Toegang tot elementaire (nood)tandzorg

Tandzorg voor ongedocumenteerden wordt door ZiN vergoed tot 18-jarige leeftijd. Het ZiN volgt hiermee de vergoedingen voor noodzakelijke zorg in het basispakket, waarin tandzorg voor 18+ niet is opgenomen. In Den Haag werken verschillende partijen samen om noodhulp voor ongedocumenteerden in tandzorg toegankelijk te maken. Dit Friendly Network bestaat uit:

  • tandartsen, die verrichtingen plegen voor een geringe vergoeding .
  • de Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen (SSSF), die de vergoedingen verleent.
  • het Centraal Coördinatiepunt (CCP) van GGD Haaglanden, dat een verwijsfunctie vervult.

Het gaat hierbij om noodhulp, waarbij sprake is van hevige pijn en/of dreigend verlies van kauwvermogen.

Artsen kunnen zelf hun patiënt aanmelden of deze verwijzen naar 1 van de steunorganisaties, zoals Dokters van de Wereld.

Aanmeldformulier spreekuur tandarts ongedocumenteerden (incl. toelichting) (DOC, 69 kB)

Medisch Overleg Ongedocumenteerden Den Haag (MOOD)

In Den Haag vindt halfjaarlijks het Medisch Overleg Ongedocumenteerden Den Haag (MOOD) plaats. Hierin wordt gesproken over knelpunten en oplossingen ten aanzien van de medische zorg voor ongedocumenteerden. Deelnemers zijn onder andere: huisartsen, tandartsen, verloskundigen, de psychiater van het TOP-team van Parnassia, een tuberculose arts en soa-verpleegkundigen van GGD Haaglanden en andere direct betrokkenen, zoals het MCH Westeinde en steunorganisaties als Dokters van de Wereld, Vluchtelingenwerk en Stek/diaconie.

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld geeft steun en advies aan groepen die uitgesloten zijn van zorg, ter overbrugging naar een structurele oplossing. Op de website vindt u informatie voor huisartsen.

Contactgegevens en spreekuren Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld Algemeen


Dokters van de Wereld Den Haag - spreekuren voor ongedocumenteerden

  • Woensdag 10:00 - 12:00 uur - inloop Vluchtelingenwerk , Hooftskade 91, Den Haag
  • Donderdag 13:00 -15:00 uur - Multi Cultureel OntmoetingsCentrum (MOK) Teniersstraat 21, Den Haag (inloop tijdens voedselbank)

Basisrechtengids Den Haag

Vaak spelen bij mensen zonder verblijfsvergunning ook vragen op andere terreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële bijstand en de zorg om kinderen.

In Den Haag onderhoudt het Breedstedelijk Overleg de Basisrechtengids Den Haag. Deze gids geeft inzicht in de rechten van ongedocumenteerden en de adressen waar men terecht kan voor ondersteuning.

Basisrechtengids Den Haag (PDF, 520 kB)