project.skip_navigation Spring naar inhoud

(088) 355 01 00

Week van de Lentekriebels 2020

Activiteiten voor Haagse basisscholen

Ook dit jaar coördineren we diverse gratis activiteiten voor scholen tijdens de Week van  de Lentekriebels, 16 tot en met 20 maart 2020. Het thema van dit jaar is 'Seksuele vorming geven is een feestje!' 


Wilt u meer weten, neem dan contact op met Carla van Blitterswijk via carlavanblitterswijk@ggdhaaglanden.nl.


Relaties & Grenzen: interactieve gastles – groep 7 en 8 (Schoolformaat)

Voor de Week van de Lentekriebels heeft Schoolformaat een gastles ontwikkeld over vriendschap, verkering en verliefdheid én over jouw en andermans grenzen. Tijdens de gastles gaat de trainer in gesprek met de klas en de leerkracht over deze thema’s.


In deze gastles:

 • onderzoeken we de verschillen tussen vriendschap, verkering en verliefdheid.
 • bespreken we stellingen met elkaar rond vriendschap, verkering en verliefdheid.
 • ontdekken we dat niet iedereen hetzelfde denkt over deze onderwerpen
 • ervaren we ons eigen ja- en nee-gevoel.

De gastles duurt 1 uur. Het karakter van deze les is open en positief waarbij interactiviteit voorop staat! In maart, april en mei kunnen wij de gastlessen verzorgen.


Aanmelden

U kunt een klas opgeven door een mail te sturen naar Marjolein Deelen, m.deelen@schoolformaat.nl.

Puberteit: gastles  - groep 7 en 8 (Centrum 16•22)

In deze les gaan we op een actieve manier in op de puberteit. Leerlingen worden zich bewust van de veranderingen in deze fase.


Aan het einde van de les kunnen de leerlingen uitleggen dat de puberteit een veranderingsfase is van kind naar (jong)volwassene en dat die veranderingen plaatsvinden op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.


Vragen die aan bod komen:

 • Waarom kom je in de puberteit?
 • Op welke leeftijd kom je in de puberteit?
 • Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
 • Veranderen jouw vriendschappen/relaties door de puberteit?
 • Op wie kun je verliefd worden en wat doe je dan?
 • Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op?

Meer informatie

De gastles duurt 1 uur en kan ook goed ingezet worden als start van een lessenreeks. Centrum 16•22 kan hierna in overleg een passend aanbod op maken. 


Meer informatie over seksuele en relationele vorming vindt u op de website van Centrum 16•22.


Aanmelden

Aanmelden kan via janwillemdeklerk@centrum1622.nl. Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Respect voor seksuele en genderdiversiteit: gastles - groep 7 en 8 (COC Haaglanden)

Voorlichters van COC Haaglanden gaan gedurende 1,5 uur op een interactieve manier met de klas in gesprek.  Met behulp van een spellencircuit gaan de leerlingen nadenken en met elkaar praten over lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersekse zijn. Onderwerpen als vriendschap, verliefdheid, samenleven, trouwen en kinderen krijgen staan centraal.


Ook vertellen de voorlichters zelf over hun persoonlijke ervaringen met LHBTI-zijn. Leerlingen kunnen vragen stellen en hun twijfels en meningen openlijk bespreken.


U kunt een gastles aanvragen via het formulier op de website van COC Haaglanden.

Ouderbijeenkomst door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De jeugdverpleegkundige of jeugdarts houdt een presentatie over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Hierin komen aan de orde:

 • hoe het zit met de groei op het gebied van seksualiteit.
 • wat normaal is in elke leeftijdsfase.
 • dat seksuele opvoeding over meer gaat dan seksualiteit.
 • hoe praat je met je kind over de seksuele ontwikkeling?

De bijeenkomst duurt 1 à 1,5 uur en kan in overleg op de ochtend, middag of avond gegeven worden.

 

Geef uw school op  bij Carla van Blitterswijk van GGD Haaglanden. Vermeld de naam van de school, contactpersoon en voorkeur voor dag en tijd.

Hoe ga ik met mijn kind het gesprek aan over alle veranderingen in de puberteit? - Ouderbijeenkomst (Centrum 16•22 )

De puberteit is een veranderingsfase van kind naar (jong)volwassene en dat brengt veranderingen met zich mee op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied. Voor kinderen en ouders is dit soms een lastige tussenfase, waarin het juist belangrijk is om samen als ouder en kind het gesprek aan te gaan.

Tijdens onze lessen over puberteit en seksualiteit blijkt dat veel kinderen dit onderwerp niet echt met hun ouders durven of willen bespreken. Zij halen hun informatie bij vrienden of online via internet en sociale media. Hierdoor weten ouders niet welke informatie hun kind al heeft, maar vooral ook hoe hun kind over zaken als relaties, seksualiteit en grenzen denkt. Reden genoeg om als ouder hier samen met je kind over te praten.


Naast informatie over de puberteit en de seksuele ontwikkeling gaan we tijdens deze bijeenkomst dan vooral praktisch aan de slag met de ouders zodat zij handvatten hebben om thuis met hun kinderen het gesprek aan te kunnen gaan.


Deze ouderbijeenkomst duurt 1,5 uur.

 

Onderwerpen

 • Wat is puberteit?
 • Wat verandert er allemaal in deze fase op sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied?
 • Wat zijn de gevolgen hiervan op gebied van vriendschappen/relaties/seksualiteit?
 • Waarom zoeken veel kinderen in de puberteit hun grenzen op en hoe kun je daar als ouder mee om gaan?

Aanmelden

Geef uw school op bij janwillemdeklerk@centrum1622.nl. Vermeld hierbij de naam van de school, de contactpersoon, het aantal klassen en de gewenste datum.

Spiekboekje over de Puberteit - groep 7/8

Welke veranderingen vinden plaats in de puberteit ? Dit staat allemaal in het hernieuwde spiekboekje bestemd voor leerlingen in groep 7 en 8. Ook onderwerpen als verliefdheid en social media komen aan de orde en er staat een overzicht van leuke boeken en websites in.

 

Bestellen

Bestel de boekjes bij Carla van Blitterswijk via carlavanblitterswijk@ggdhaaglanden.nl Vermeld hierbij de naam en het adres van uw school, de contactpersoon en het aantal boekjes dat u wilt ontvangen.