Grote zorgen over toenemende ongelijkheid

Leestijd: 2 minuten

22 maart 2021 – GGD Haaglanden maakt zich grote zorgen over de sociaal maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en roept gemeenten op hier met urgentie op in te zetten. Met name bij groepen waar al achterstanden waren, is volgens de GGD sprake van grote impact door de coronacrisis. Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden: “De schade aan de gezondheid door de coronacrisis is groot en zorgt voor toenemende ongelijkheid. Dat is een schrijnende ontwikkeling waar we samen met de gemeenten tegen in actie moeten komen.”

GGD Haaglanden doet zijn oproep in de vorm van zogenoemde ‘kernboodschappen’. Hierbij gaat het om vijf publieke gezondheidsthema’s die volgens GGD Haaglanden op dit moment urgente aandacht vragen zoals de risico’s van een ongezonde leefstijl en het belang van een gezonde fysieke leefomgeving. “Maar”, aldus GGD-directeur De Boer, “denk ook aan de gevolgen voor mensen die als gevolg van de coronacrisis hun werk of inkomen geheel of gedeeltelijk hebben verloren. We weten dat geldzorgen grote impact hebben op de gezondheid van mensen”.

Gelijke kansen voor iedereen

Als voorvechter voor gelijke kansen voor iedereen vraagt GGD Haaglanden met deze kernboodschappen vooral aandacht voor inwoners in de regio die niet geheel zelfstandig aan hun herstel kunnen werken. Hetzij door hun gezondheid, hetzij door een al aanwezige achterstands-positie. Annette De Boer denkt hierbij ook aan de jongeren: “Eén op de 5 kinderen is aangekomen en landelijk blijkt 69 procent van de jongeren zich eenzaam te voelen. Daarnaast voelde begin dit jaar 1 op de 4 mensen zich somber en is een kwart van de rokers meer gaan roken. Dat zijn zeer zorgwekkende cijfers”, aldus De Boer.

Welbevinden van de samenleving

Met de bestrijding van het coronavirus is de GGD het afgelopen jaar met prioriteit bezig geweest met de bescherming van de gezondheid van de inwoners. Nu er steeds meer bekend wordt over hoe groot de gevolgen van de crisis op de gezondheid en het welbevinden van de samenleving zijn, acht GGD Haaglanden het van belang met voorrang in te zetten op de sociaal maatschappelijke gevolgen die de crisis heeft. “Dit signaleren en agenderen hoort ook bij de taak van de GGD”, aldus Annette De Boer en is volgens haar juist nu van groot belang. “Iedereen verdient een eerlijke kans om gezond uit de crisis te komen, daar maken we ons hard voor.”

Integrale beleidsadviezen

De kernboodschappen zijn bedoeld als integrale beleidsadviezen, waarbij de GGD uit gaat van wat nu bekend is vanuit onderzoeken of signalen en adviezen van belangrijke ketenpartners. Zaken waar de gemeenten niet als eerste aan zet zijn zoals uitstel van bevolkingsonderzoeken en reguliere zorg, zijn in de kernboodschappen buiten beschouwing gelaten. Ondanks dat ook deze grote impact hebben op de publieke gezondheid. GGD-directeur De Boer: “We gaan met de gemeenten in gesprek om samen te bekijken hoe we kunnen investeren in maatregelen voor een gezonde toekomst.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de gezondheidsgids van GGD Haaglanden.